banner1198

banner1199

banner1197

31.10.2019, 07:58

Atatürk'ün “Ermeni Soykırımı” yalanı konusunda sözleri ve ABD’nin düşmanlığı

Türk Ulusu, hiçbir belgeye dayanmadan safsatalarla karalanamaz…

Hele siyasilerin, parlamentoların, kendilerini mahkeme veya tarihçi yerine koyarak, Ermeni yalanlarını gerçek kabul etmeleri ve Türkiye’yi “soykırım” yapmakla suçlamaları, asla kabul edilemez…

Bu düşmanlıktır…

Akıllarınca Türkiye’ye aba altından sopa gösterip ayar vermeye çalışıyorlar!…

ABD Temsilciler Meclisi’nin dün Anavatan Türkiye’yi “soykırım yapmakla” suçlayan karar alması, düşmanca bir eylemdir…

Türkiye’nin, ABD baskılarına rağmen S 400 alımını, ve PKK/YPG terör örgütünü ezmesini cezalandırmak için atılmış bir adımdır…

Bu karar, ABD emperyalizminin, dostumuz değil, düşmanımız olduğunu ve Türkiye ile savaş halinde bulunduğunu yeniden kanıtlamıştır..

Türk Ulusu ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı bu düşmanlığı asla unutmayacaktır…

ATATÜRK NE DEDİ?

Atatürk, 26 Şubat 1921’de Amerikalı gazeteci Clanence K. Streitin’e, Ermeni tehcirine ilişkin şu tarihi gerçekleri söylemiştir:
Düşmanca ithamda bulunanların sürdükleri büyük mübalağalar dışında Ermenilerin tehciri meselesi aslında şuna inhisar etmektedir:
Rus Ordusu 1915’de bize karşı büyük taarruzunu başlattığı bir sırada o zaman Çarlığın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmişti.
Düşmanın sayı ve malzeme üstünlüğü karşısında çekilmeye mecbur kaldığımız için kendimizi daima iki ateş arasında kalmış gibi görüyorduk. İkmal ve yaralı konvoylarımız acımasız bir şekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu.
Bu cinayetleri işleten saflarına eli silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve iaşe ikmallerini, bazı büyük devletlerin daha sulh zamanından itibaren kendilerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmazlıklardan istifade ve bu maksada matuf olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinde yapıyorlardı
İngilizlerin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda’ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz.” “Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı…. Gerek umumi harp sırasında gerek mütarekeden sonra Ermeniler ve Rumlar tarafından Müslüman ahaliye yapılan mezalim üzerinde durmak uzun bir hikaye olur….Brest Litovks Muahedesinin akdini müteakip Rusların şark vilayetlerimizi tahliyeye başladıkları sırada Ermeni çetelerinin yapmış oldukları katliam ve tahribat kafi derecede herkesin malumudur.”

ABD UTANMALI

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” diyen büyük Atatürk’ün ağzından tarihi gerçekler böyledir…

Türkler ve Türkiye soykırımcı değildir…

Gerçek soykırımcı, milyonlarca Amerikan yerlisini katleden ABD’dir..

Cezayir’de, Ruanda’da, Kongo’da milyonlarca insanı katleden Fransa’dır…

Girit’te, Mora’da, Anadolu’da, Kıbrıs’ta milyonlarca Türk’ü katleden Yunanistan’dır…

Milyonlarca Yahudiyi katleden Almanya’dır

Türk Ulusuna ve Anavatana çamur atmaya kalkan, yalanlarıyla ulusumuza hakaret eden ABD aldığı karardan utanmalıdır…

Türkiye, ABD emperyalizminin yalana dayalı bu kararına boyun eğmeyecek, uygun zamanda gerekli yanıtı verecektir..

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P