banner1199

banner1197

Emisyon ile ilgili tebliğ Resmi Gazete'de! Otomobillerde önemli değişiklik olacak! 1 Ekim'de başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Hafif Yolcu Ve Ti̇cari̇ Araçlardan Çıkan Emi̇syonlar (Euro 5 Ve Euro 6) Bakımından Ve Araç Tami̇r Ve Bakım Bi̇lgi̇leri̇ne Eri̇şi̇m Konusunda Motorlu Araçların Ti̇p Onayı İle İlgi̇li̇ Uygulama Usul Ve Esaslarına İli̇şki̇n Tebli̇ğe göre, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek. Buna göre otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak. Tebliğde, "Uygulama: Türkiye’de üretilen araçlar için Euro 6b fazı ve bu faz ile ilgili hükümler 1.10.2019 tarihine kadar uygulanabilir. Euro 6d uygulama tarihi itibariyle (EU)2018/1832, (EU)2017/1347, (EU)2017/1221, (EU)2017/1154 ve (EU)2017/1151 sayılı Regülasyonlar uygulanır" ifadeleri yer aldı

EKONOMİ 31.08.2019, 10:51
Emisyon ile ilgili tebliğ Resmi Gazete'de! Otomobillerde önemli değişiklik olacak! 1 Ekim'de başlıyor

Hafif Yolcu Ve Ti̇cari̇ Araçlardan Çıkan Emi̇syonlar (Euro 5 Ve Euro 6) Bakımından Ve Araç Tami̇r Ve Bakım Bi̇lgi̇leri̇ne Eri̇şi̇m Konusunda Motorlu Araçların Ti̇p Onayı İle İlgi̇li̇ Uygulama Usul Ve Esaslarına İli̇şki̇n Tebli̇ğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğde yer alan bilgilere göre, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek. Buna göre otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.

Yayımlanan tebliğde şu ifadeler yer aldı:

"MADDE 1 – 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in 3 üncü maddesinin onuncu fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten bir yıl sekiz ay sonrasına kadar, dokuzuncu fıkrasında belirtilen tarihten bir yıl dokuz ay sonrasına kadar ve onuncu fıkrasında belirtilen tarihten iki yıl sekiz ay sonrasına kadar aşağıdaki hükümler uygulanır:”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek I’indeki “Şekil I.2.4 – Tip onayı ve kapsam genişletmeleri için deney şartlarının uygulanması” başlıklı tabloda yer alan 5 numaralı dipnottaki “bir yıl sekiz ay” ibaresi “bir yıl dokuz ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek I’inin İlave 6’sında yer alan Çizelge 1’deki W, X, Y, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF ve ZG satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı çizelgede yer alan Açıklamalar kısmının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.“Uygulama: Türkiye’de üretilen araçlar için Euro 6b fazı ve bu faz ile ilgili hükümler 1.10.2019 tarihine kadar uygulanabilir. Euro 6d uygulama tarihi itibariyle (EU)2018/1832, (EU)2017/1347, (EU)2017/1221, (EU)2017/1154 ve (EU)2017/1151 sayılı Regülasyonlar uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek XI’indeki 2.3.3 ve 2.3.4 maddelerinin ilk cümleleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 emisyon sınırlarına göre tip onayı verilmiş araçlar için, (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz aydan itibaren, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki bir yıl sekiz aydan itibaren, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihlerden sonraki bir yıl dokuz aydan itibaren OBD eşik sınırları aşağıdaki çizelgede verilmektedir:”

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 emisyon sınırlarına göre tip onayı verilmiş araçlara, yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki bir yıl sekiz ay sonrasına kadar, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihten sonraki bir yıl dokuz ay sonrasına kadar aşağıdaki OBD eşik sınırları imalatçının tercihine göre uygulanmalıdır:”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek XI İlave 1’indeki 3.1.5 maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için, bu Ekin 2.9 uncu maddesine göre şart olan izleme, yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki bir yıl sekiz ay sonrasına kadar, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihten sonraki bir yıl dokuz ay sonrasına kadar 0,1’e eşit ya da daha büyük bir IUPR’ye sahip olmalıdır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür."

ulusal.com.tr

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P