banner1199

banner1197

Devrimin birleştiren bayrağı

GÜNDEM 11.06.2014, 11:15 11.06.2014, 10:17
Devrimin birleştiren bayrağı
 Türk Bayrağı, bir devrim bayrağıdır.

Ayyıldızın kökleri ta Sümerlere kadar uzanır. Ancak o ayyıldızın kırmızı zemin üzerinde bir bayrak halini alması, Türk Devrimi ile oldu.

Tarihten gelen al bayrak

Daha önce de bayraklar ve sancaklar vardı kuşkusuz.

Göktürklerin bayrağı maviydi. Gökyüzünden, Gök Tanrı'dan rengini alıyordu.

Ancak Türklerin yaygın olarak kullandıkları bayrak kızıldır. Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun "Kızıl Tuğ" adlı romanına işte o bayrak adını vermiştir. Kaşgarlı Mahmut Divanü Lugati't- Türk'ün "al" maddesinde Türk hakanlarının bayrağının al renginde olduğunu belirtir:

"Nar renginde ipekten bir kumaştır ki, hükümdarların bayrakları ondan yapılır ve yakın aile efradının bindikleri at eyerleri üzerine örtülür."

Uzatmayalım, Selçukluların ve Osmanlıların da çeşitli bayrakları ve tuğları vardı. O bayraklarda İslamiyet'in rengini ve Sümerler'den gelen hilâli görüyoruz.

Millî Bayrak

Feodal dönemdeki çeşitli renklerden bayraklar ve sancaklar varken, Millî Devrim döneminde bayrak tektir. Devrimle birleşen milletin bayrağı kırmızı zemin üzerinde ayyıldız olur. Devrim sürecinde ay ile yıldızın biçimi ve konumları da kesinleşir. Türk Devrimi'nin doruğu olan Cumhuriyet'le birlikte Türk bayrağı günümüzdeki halini alır.

Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir" tanımı, Türk bayrağı için de geçerlidir. Cumhuriyeti kuran, başka deyişle devrim yaparak milletleşen Türkiye halkının bayrağı ayyıldızlı al bayraktır.

Bizim bayrağımızı grafikerler çizmemiştir. Ezilen milletlerin devrimlerinde başı çeken Türk Milleti, kanıyla ve canıyla o bayrağa rengini vermiştir. Ayyıldızlı al bayrağın köklerinde çeşitli kavimleri bir arada yaşatan imparatorluklar geleneği de vardır. O gelenek çağdaş bir devrimle kendini yenilemiş ve tarihsel bir miras olarak milletin birleşmesine kuvvet vermiştir.

Emperyalizme karşı savaş tarihi

Türk bayrağı altında, iki yüzyıldır devrimler yapılıyor.

Türk bayrağı altında, iki yüzyıldır emperyalizme karşı savaşılıyor. Türk bayrağının tarihi emperyalizme karşı savaşlar tarihidir.

Bu açıdan dünyada gururla dalgalanan bayraklar arasında ayyıldızlı al bayrağın özel bir yeri vardır.

Kendini bilmez eylem

Emperyalizmin boyun eğdiremediği milletlerin bayrağını direkten indirmek, çok bilinçsiz, kendini bilmez, çocukça bir eylemdir. Buna izin verenler, AKP iktidarının nereye vardığını belirlemiş oldular. 2002 yılı sonunda millî devleti yıkma göreviyle Türkiye'nin tepesine oturtulmuşlardı. Önce "T.C."ye saldırdılar ve şimdi millî devletin bayrağı direklerden indiriliyor.

Devrim rüzgârı

Ne var ki onların devri bitmek üzeredir. Suriye'de, Lübnan'da, İran'da, Mısır'da yenildiler. Irak'ı kaybettiler. Şimdi Ortadoğu'da millî bayrakların yükseldiği bir döneme giriyoruz. Milletler birleşiyor. Hem kendi içlerinde birleşiyor, hem de emperyalizme karşı millî devletler birleşiyor.

Vatansızlar ve bayraksızlar, bayrağı direkten indirdiklerini sanabilirler. Oysa o bayrak o direğe iki yüzyıllık bir savaşla çekildi ve o bayrağın binlerce yıllık köklerinde büyük devlet geleneği var.

Türkiye şimdi yeniden büyük çözümlere ilerliyor. Önümüzde bir millî devrim süreci var. Ayyıldızlı al bayrağı dalgalandıran devrim rüzgârının esintileri birleşmiş ve özgür Türkiye'nin haberini veriyor.


Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P