banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

İşte eyalet ve özerklik yetkisi veren o maddeler! Başbakan Yıldırım istifa edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarının çıkışıyla gündeme gelen yeni anayasada özerklik ve federasyon tartışmaları üzerine AKP'liler iddiaları reddetti. Oysa anayasa değişikliğinin 16. maddesine saklanan 123. madde Cumhurbaşkanına 'kamu tüzel kişiliği oluşturma' yetkisi veriyor. Başbakan Binali Yıldırım, "Değişiklikte eyalet sistemine yol açacak herhangi bir madde varsa, ben bugün hem başbakanlığı hem de genel başkanlığı bırakacağım" demişti. "Türkiye eyalet sistemine geçecek" iddialarını "iftira" olarak değerlendirmişti.

GÜNDEM 14.04.2017, 15:49 14.04.2017, 16:00
İşte eyalet ve özerklik yetkisi veren o maddeler! Başbakan Yıldırım istifa edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarının çıkışıyla gündeme gelen yeni anayasada özerklik ve federasyon tartışmaları üzerine AKP'liler iddiaları reddetti.

Oysa anayasa değişikliğinin 16. maddesine saklanan 123. madde Cumhurbaşkanına 'kamu tüzel kişiliği oluşturma' yetkisi veriyor.

Bu yetkiyle Cumhurbaşkanı eyalet kurabilir.

Aydınlık'ın haberine göre, işte o madde:

123. madde ne diyor?

1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği

Madde 123 – İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.

Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur.

124. madde ne diyor?

2. Yönetmelikler

Madde 124 – Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

127. madde ne diyor?

Madde 127 – Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

(Değişik: 23/7/1995 – 4121/12 md.) Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır.Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.

Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

BAŞBAKAN'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, anayasada değiştirilmek istenen maddelerin eyalet sistemini içermediğini söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım, "Değişiklikte eyalet sistemine yol açacak herhangi bir madde varsa, ben bugün hem başbakanlığı hem de genel başkanlığı bırakacağım" demişti..

"Türkiye eyalet sistemine geçecek" iddialarını "iftira" olarak değerlendirmişti.

Yıldırım, Bahçeli'ye de "Kafa karıştırmak, lekelemek, muazzam bir reformu tartışılır hale getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür" sözleriyle mesaj vermişti.

NUSRET SENEM: MHP'NİN İTİRAZ ETTİĞİ MADDEYİ 16. MADDEYE SAKLADILAR

Anayasa değişikliğinin 16. maddesi. O maddeye şöyle bir hüküm eklediler; ‘Tüzel kişi kurmak bizim anayasamıza göre ancak TBMM’nin yetkisinde yani kanunla olur. Başka türlü mümkün değil. Şimdi Cumhurbaşkanı’nda ‘tüzel kişi kurma yetkisi’ veriliyor. 16. maddenin arasına sakladılar onu.

Çoğu insan farketmedi bu değişikliği. Başta 14. madde olarak düzenlemişlerdi, sonra MHP’nin itirazıyla onu çıkardılar ama çıkarmamışlar 16. maddenin arasına yerleştirmişler. Bu bölgesel yönetimler kurmak, ona tüzel kişilik vermek demek. Federasyonun önü açılıyor. MHP’yi de kandırmışlar.

‘Kaldırdık o maddeyi diyorlar’, hani kaldırmamışlar. Açın 16. maddeyi okuyun. Bu Türkiye’yi parçalama sürecine götürecek bir anayasal sistem. Bu işle böyle anayasa yazarak, kanun yazarak olur mu orası ayrı. Türkiye buna asla müsade etmez. 16 Nisan’da ‘Hayır’ çıkacak. Çıkmasa bile böyle bir değişikliği gerçekleştirme şansları yok. Teşebbüs ettikleri an bu millet onları indirir. Savunabildikleri 4 maddesi var; 18 yaşa milletvekilliği, fazladan 60 milletvekili, askeri mahkemelerin kaldırılması gibi maddeler. Diğerlerini açıktan savunamıyorlar. Şu 16. maddeyi anlatsınlar bakalım millete. ‘Tüzel kişi’ nedir bir anlatsınlar. Federasyon değilse nedir söylesinler. Meclis’in yasa yapma yetkisini kaldırıyor 10. ve 12. maddeyle.

ulusalkanal.com.tr

Yorumlar (1)
hukukçu 3 yıl önce
Eyalet maddesi bunlar değil, madde 126'dır. Eyalet maddesi ilk teklifte vardı, Meclis komisyonunda çıkarıldı. Değişikliğin son halinde yok ama başta vardı. Madde 126 değiştirilerek illerin yanı sıra eyalet kurmak da CB kararnamesine bağlanıyordu. Demek ki gündemdeymiş, ama Meclis o gündemi bozdu. Tüzel kişilik konusunun bu kadar üzerinde durmak yanlış bir strateji: siz bu maddeyle eyalet kurulacağını iddia ederseniz, karşı taraf gerçekten de eyalet kurmak için bu maddeye dayanacaktır, siz bunu teşvik ediyorsunuz. Buradaki tüzel kişi kavramından eyalet kavramına ulaşmak için anayasanın bir çok temel maddesini yok saymanız gerekir, zorlama bir yorum yani bu. Böyle zorlama hukuki yorumlara gerek yok, getirilen sistemin zaten yeterince bariz sakıncaları var.
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P