banner1199

banner1197

Yeni 11'inci kalkınma planında dikkat çeken emeklilik ve SGK detayı! İşte o yazı - 30 Temmuz 2019 Salı son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Aydınlık gazetesi yazarı Mehmet Akkaya, 11'inci Kalkınm Planı'nı inceliyor. Akkaya, bugünkü yazısında "Planda, 17 şirketin 10’unun yabancı, 4’ünün yabancı ortaklı şirketlere ait olduğu BES denilen emperyalist projeye büyük yer ayrılmış. Zaten sigortalı olan, zaten devletin SGK’sına mensup olan vatandaş, önce teşviklerle, sonra da zorla buraya kaydırılarak BES’leri besleme işi, yeni planla daha da büyütülüyor." ifadelerini kullandı. Akkaya'nın yazısında "Yabancı tekellerin BES'lerini beslemek, BES'e kaymaklı kadayıf SGK'ya köle işçi, muhannete muhtaç edilen emekliyi de BES'e yöneltmek, işçiye kölelik, kıdem tazminatı" ifadeleri yer aldı

GÜNDEM 30.07.2019, 08:52 30.07.2019, 08:52
Yeni 11'inci kalkınma planında dikkat çeken emeklilik ve SGK detayı! İşte o yazı - 30 Temmuz 2019 Salı son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri
Aydınlık gazetesi yazarı Mehmet Akkaya, şunları belirtti:

"11. Kalkınma Planı'nı incelemeye devam ediyoruz.

YABANCI SERMAYEYE ÖZGÜRLÜK

“Piyasaya giriş ve çıkışların kolaylaştırılması, tam rekabetçi piyasanın güçlendirilmesi…”(Md. 187)

“Uluslararası doğrudan yatırımın çekilmesi için, sermaye hareketlerinin serbestliği ilkesi devam edecektir.” (Md. 192)

ALACAK TAHSİLATI KURUMLAŞIYOR

Eskiden çek senet alacakları, yasal olmayan yoldan tahsil edilirdi. Şimdi bu iş de yasalaştı. Artık, tek işi alacak tahsilatı olan şirketler kurulabiliyor. Adları da “Varlık Yönetim Şirketi”. Yaptıkları iş, borçlunun tepesine binip icra yoluyla malına el koymak...

2023 hedefini anlatan planda bunların alanı daha da büyütülüyor, hatta birliklere katılabilme yolu açılıyor.

“Finans kesimi dışındaki tahsili gecikmiş alacakların varlık yönetim şirketlerine devredilebilmesi sağlanacaktır.” (Md.247.8.)

“Varlık yönetim şirketleri Finansal Kurumlar Birliğine üye olacaktır.” (Md.247.9.)

YABANCI TEKELLERİN BES’LERİNİ BESLEMEK

Planda, 17 şirketin 10’unun yabancı, 4’ünün yabancı ortaklı şirketlere ait olduğu BES denilen emperyalist projeye büyük yer ayrılmış. Zaten sigortalı olan, zaten devletin SGK’sına mensup olan vatandaş, önce teşviklerle, sonra da zorla buraya kaydırılarak BES’leri besleme işi, yeni planla daha da büyütülüyor.

“Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması saiki doğrultusunda kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek; bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecektir.” (Md.223)

“Genç kesimde cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacaktır.” (Md.223.1.)

“Tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmeye yönelik grup poliçeleri için işverene avantajlar sağlanacaktır.” (Md.251.3.)

“BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacaktır.” (Md.223.2.)

Plana bakar mısınız? Nutkum tutuldu doğrusu.

“Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecektir.” (Md.223.3.)

Bu da başka bir nutku durduracak olay. Emperyalist şirketlerin BES’leri için işçinin kıdem tazminatı gözden çıkarılmaktadır.

BES planı hakkında hazırlanan 5 Nolu tabloda, zorla götürülenlerle beraber şu anda bu sistemdeki 11.6 milyon kişinin, 2023 yılında 15.2 milyona çıkarılmasını hedefliyorlarmış.

Şu anda bu sistemde biriken 96.3 milyar liranın, işçilerin kıdem tazminatının da gasp edilmesiyle beraber, 2023 yılında 296 milyar liraya çıkarmayı planlamışlar.

BES’E KAYMAKLI KADAYIF, SGK’YA KÖLE İŞÇİ

BES’lere planlanan kıyaklardan sonra devletin ve milletin SGK’sı için ne planlandığına da bakalım:

“Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı” ara başlığındaki 267.1. nolu madde şöyle:

“Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.”

MUHANNETE MUHTAÇ EDİLEN EMEKLİYİ DE BES’E YÖNELTMEK

“Kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılmasını teminen kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine (BES’lere. M.A) katılım teşvik edilecektir.” (Md.271.)

“Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.” (Md.271.1.)

İŞÇİYE KÖLELİK

İşçi sınıfını sınıf olmaktan çıkarıp bireyleştiren, sendika, toplusözleşme, hatta kıdem ve ihbar tazminatı olanağını bile ortadan kaldıran esnek çalışma biçimleri, çalışma hayatında her derdin devası gibi sunulmaktadır.

“…işgücü piyasasının esnekleştirilmesine yönelik atılacak adımlar…” (Md. 211.)

“İşgücü piyasasının esnekliğini geliştiren düzenlemeler… kadınların işgücü piyasasında yetkinliklerini geliştirecek ve iş hayatına daha yoğun katılımlarını destekleyecektir.” (Md. 213.)

“İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek…” (Md. 567.)

KIDEM TAZMİNATI

Planın 568. maddesi, “Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir” diyor. Sendikalar “gölge etmeyin başka ihsan istemez” diyor. Onlar illa da reform yapacağız diyorlar. Hem de sendikacıların onayları da alınarak…

Onay sözü de 568.1. nolu maddede şöyle yer almış; “Kıdem tazminatı reformu sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilecektir.”

Oysa biraz gerideki 223.3. maddede, bırakalım tarafların mutabakatını, işçiye sormayı bile düşünmeden kıdem tazminatını gaspı düşünülmekte. Deniyordu ki:

“Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecektir.” (Md.223.3.)

Sözü edilen şey, sadece işçinin kıdem tazminatına el koymak değildir. Kıdem tazminatları ile emperyalist tekellerin sistemi olan BES fonlanmak istenmektedir.

“Mutabakat”, “reform” gibi sözler, asıl niyeti gizlemek için midir sorusu geliyor akla.

TÜRK KADINI YERİNE JAPON KADINI

“Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.” (Md.560.2.)

Cumhurbaşkanının ağzından duyar duymaz, eklemişler buraya kadın üniversitelerini. İşgüzarlığa bakar mısınız?

Ne getirir, en götürür? Eğitim otoritelerinin, Bakanlığın, üniversitelerin, en önemlisi kadınların ve kadın örgütlerinin görüşünü aldınız mı? İnsanlığa ve geleceğe sordunuz mu?

SONUÇ

Özeti şu ki, BOP Eşbaşkanlığından sıyrılarak Amerika’nın devirmek istediği iktidar haline gelmekle, NATO’ya kölelikten çıkarak çok yönlü askeri ilişkilere yönelmekle, AB cenderesinden sıyrılarak Çin, Rusya, İran ile işbirliği başlatmakla, PKK ve FETÖ ile yol arkadaşlığından vazgeçerek onları hasım olarak saptamakla ciddi adımlar attı hükümet. Bir yerden bir yere geldi.

Ama ekonomide aynı tas aynı hamam... Yatırıma, üretime son zamanlarda kısmen yönelmelerine rağmen, ekonominin uçuruma gitmesine sebep olan temel mesellerde hâlâ şaşı bakıyorlar olaylara.

Ekonomi, güvenlik konusunun yanındaki ikinci büyük mesele... Yalpalamalar büyük zararlar veriyor.

Tarihe, Atatürk’e, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına, yokluklar içinde büyük işlerin nasıl yapıldığına bakmak yeter oysa.

Ve işçiye, memura şaşı bakmaktan vazgeçip, üreticiyi baştacı eden o günün fıtratına sarılmak gerek."

ulusal.com.tr
Yorumlar (0)
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P