banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

04.03.2016, 13:31

Rusya, Amerika ortak mı; stratejik düşman mı?

Dünya toplumsal servetinin Amerikan özel şirketlerince, nasıl temellük edildiğini bilmeden, ABD/Rusya karşıtlığını anlamak mümkün değildir.

Çok uluslu şirketlerin yapısını ve dünyasını anlamadan, Rusya/Amerika stratejik karşıtlığını anlamak kolay değildir.

Emeğin, toprağın ve paranın nasıl metalaştırıldığını ve nasıl özelleştirildiğini bilmeden, ABD/Rusya ilişkilerini anlamak olanaklı değildir.

Paranın, bankacılığın, finans sektörünün siyasallaşmasının, gücün ve servetin az sayıda Amerikan zenginin elinde nasıl biriktiğini anlamadan, Amerikan Rusya karşıtlığını anlamak mümkün değildir.

Topraktan başlarsak; emperyalizm hem coğrafi hem de endüstriyel olarak genişlemek zorundadır. Dünyada en geniş topraklar Rusya’nın elindedir.

Rusya ve Amerika arasında bir çelişki olmasa bile, Amerikan çokuluslu şirketleriyle Rusya ulus devleti arasında çelişki her zaman olacaktır.
ABD’li çokuluslu şirketler, Rusya ulus devleti bünyesindeki coğrafyayı özelleştirmek istemektedir.

Başlı başına bu çelişki bile Rusya ile Amerika arasındaki stratejik karşıtlığı izah etmektedir.

Parayı yani Dolar’ı anlatmaya bilmem gerek var mı?

Bastığı doların adı döviz olan bir finans yapısıyla, sadece ürettiğinin karşılığı döviz olan iki ülkeden söz ediyoruz.

Rusya üretecek, ürettiği ürünü satarken referans para olarak dolar kullanmak zorunda olacak. Bu finans sistemi sürekli Amerikan çok uluslu şirketlerinin çıkarına çalışacak ve Rusya devleti de, Amerika ile dost olacak!!!

Hangi açıdan bakarsanız bakın, ABD/Rusya karşıtlığı hiçbir türlü karşıtlığa benzemez. Bu sebepten stratejik karşıtlık kavramı tamda bu konu için söylenebilir.

Nitekim Amerika’nın, Doğu Avrupa ülkelerini ele geçirdikten sonra, Ukrayna’ya müdahalesi, aslında Amerika’nın Moskova’ya doğru ilerlemesi anlamındaydı. Rusya bu saldırıya, Kırım ve Suriye ile karşılık verdi.

Rusya Amerika stratejik karşıtlığı o düzeydedir ki, Rusya Çin ile arasındaki tüm anlaşmazlıkları kaldırarak, Rusya ABD stratejik karşıtlığına uygun bir konum almıştır.

 Bizdeki mezhepçi pencereden bakarak strateji ürettiğini sananlar diyor ki; Rusya ve ABD anlaştı, “Suriye’de bir Kürt özerk bölgesi kuracaklar.”

Stratejik düzeyde karşıtlıkları hat safhada olan iki devletin, taktik düzlemdeki söylemlere bakarak, akıl yürütmek, arkadaki stratejiden haberdar olmama anlamına gelir.

Türkiye’nin çıkarları Amerikan çok uluslu şirketlerin çıkarlarıyla uyumlu değildir.

Türkiye’yi bölmek isteyen çokuluslu şirketlerdir. Ve onların çatı örgütü olan Amerika’dır.

Stratejik akıl, bölge ülkeleriyle dostluğu ve Rusya ile uyumlu ilişkiler içinde olmayı gerektirir.

Teröre karşı “İslam İttifakı” gibi zaten terörle iç içe olan ülkelerle ve ülke çıkarları ile uyumlu olmayan ittifaklar sadece bize zaman kaybettirir.

Amerika Rusya’ya karşı müttefikleriyle birlikte uyguladığı ambargoları bir yıl daha uzattığını açıkladı.

Doların dünya parası olma olanağını bir yıl daha Rusya’ya karşı silah olarak kullanacağını söylemiş oldu. Bir başka ifadeyle, Rusya ile aramdaki stratejik karşıtlık devam ediyor, dedi.

Amerikan emperyalizmi, Türkiye’yi bölmek için piyonlarını üzerimize salmışken, stratejik çıkarlarımızın nerede olduğunu bilmenin hayatı önemi var.

Amerikancılar bu söylediklerimizi anlamazlar. Anlamaları da gerekmez.

Bülent Esinoğlu
[email protected]
ulusalkanal.com.tr
Yorumlar (1)
İrfan Unutmaz 4 yıl önce
Ama ne yazık ki bu satılmış Amerikancılar gündeme ve duruma hakim vaziyetteler.Ve asıl sorun bu vaziyete yaniden Türkiye adına hakim olmaktır, diye düşünüyorum.
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P