banner1199

banner1197

18.08.2018, 14:20

Dolar silahsa mafya kimdir?

Serbest piyasa ekonomisinde mafyanın kibarlaştırılmış adı; kayıt dışı ekonomi”dir.

Kumarhane kapitalizminin, üretim ve insanın kendisi ile çeliştiğini biliyoruz.

Piyasa ekonomisinde, meşru olan ile meşru olmayan birbirinin içine girmiştir.

Mafyalaşma; namuslu bilim insanları tarafından, kapitalist emperyalizmin son aşaması olarak tanımlanır.

Neo-liberal kapitalizm rasyonalite adına yürüttüğü tüm işlemler ahlakın, hakkın hatta hukukun yok sayıldığı işlemlerdir. İlişkilerdir.

Kumarhane kapitalizmi mafyalaşıp küreselleşmiştir. Bazı sermaye gurupları küresel mafyanın yerel bayileri konumundadır.

Kapitalizm, mafya ilişkilerinden nerede ayrılır, nerede birleşir bunu anlamanın iki temel unsuru vardır.

Birincisi; Mafya sermayesinin üretimle ilişkisi yoktur. Üretimi başkaları yapar, spekülasyonunu mafya yapar. Gerçek kapitalizm üretim ve kar’a dayanır

İkincisi; Mafya ilişkileri kardan ziyade kağıt alıp satma üzerine kuruludur.

Sermayenin ulus devletten bağımsız serbest dolaşımı ve denetimsizliği dolar spekülasyonunu teşvik eder. Ve mafyalaşmanın temel kaynağını oluşturur.

Sermayenin serbest ve denetimsiz dolaşımı küreselleşme adı altında tabulaştırılmıştır. Sermaye suç işlese bile dokunulmazlığı sağlanmıştır. Bu dokunulmazlık para üzerinden mafyalaşmayı kolaylaştırmıştır.

Çalışma ve emek çok sıkı denetlenirken, çalışanların ortaya koyduğu değerler ve birikimler, mafyalaşmış sermayeye fon olmuştur.

Amerikan dolarının ülkelere sermaye olarak ihracı ve bu ihracat yapılırken bayilerin oluşması, mafyanın dünya çapında örgütlenmesini sağlamıştır.

Amerikan özel sektörü, dolar ve kağıtları basar. İngiltere’ye gönderir. İngiltere aldığı bu kağıtlara kendi komisyonunu aldıktan sonra dünya piyasasına sokar.

Mafyalaşmanın ilk basamağı burasıdır. Basılmış dolarlar bayiden bayiye yani aracıdan aracıya ulaşırken mafyanın alt örgütlenmeleri oluşur.

Tıpkı domatesin Antalya’da üreticiden bir liraya alınıp, tüketicinin eline altı liraya geçmesi gibi…

Mafyayı biz göremeyiz. Ama mafya kapitalist ilişkinin hemen hemen her yerinde vardır. Mafya mülkiyetin tabulaşmış kısmında, gizlice yerini almıştır.

Hatta mafya (man in black) kravat takar, vergi bile verir.

Toplum içinde mafya bir bakarsın tüccar bir bakarsın kravatlı iş adamı veya üst düzey bürokrattır. Birbirlerini bütünleyerek yol alır ve toplumda meşrulaşırlar. İtibar da görürler.

Milletin malını piyasa ekonomisi adına satanlara hangi ahlaki sıfatı verebiliriz ki?

Sistemin mafyalaşması sermayenin hiçbir denetime tabi olmadan dolaşmasından kaynaklanır.

Sermayenin serbest dolaşımı Amerikan emperyalizmi tarafından öyle dayatılmış ve sermayenin suç vasfı olmadığı öyle tabulaştırılmıştır ki, “yargılanamayacak kadar büyük” ifadesi tarihe geçmiştir.

Yani sermaye büyükse, suç işlese bile yargılanamaz anlayışı hayatın gerçeği olmuştur.

Son günlerde yaşadığımız dolar spekülasyonları “ülkemizin muteber iş adamları” tarafından gerçekleştirilmektedir.

Amerikan baronlarının Türkiye temsilcileri büyük iş adamları ve bankaları olmasa bu para transferleri nasıl gerçekleşir?

Soygun sistemin soygunudur. Karlar özelleştirilmiştir. Sıra zararların halka bölüştürtülmesine gelmiştir.

Çare sistemi zenginlerin sitemi olmaktan çıkarılıp halkın düzeni haline sokulmasıdır.

Halkın malına parasına halk sahip çıkabilir.

Cumhuriyet hükümetleri bunu yapmıştı.

ulusal.com.tr
[email protected]

 
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P