banner1198

banner1199

banner1197

Doğu Perinçek yazdı: Çağdaş medeniyetin cinneti

Adam, üç gün önce Las Vegas’ta müzik festivaline gelen topluluğun üzerine rastgele ateş etti ve son bilgiye göre 59 insanı katletti. 500’ün üzerinde yaralı var.

GÜNDEM 05.10.2017, 12:29 05.10.2017, 13:45
Doğu Perinçek yazdı: Çağdaş medeniyetin cinneti
Adam, üç gün önce Las Vegas’ta müzik festivaline gelen topluluğun üzerine rastgele ateş etti ve son bilgiye göre 59 insanı katletti. 500’ün üzerinde yaralı var.

TANIMADIĞI BİLMEDİĞİ İNSANLARI KIRMAK

Dikkat buyurulsun öldürdüğü insanları tanımıyor, bilmiyor. Aralarında bir düşmanlık yok, anlaşmazlık bile yok. Nişan alınan, hedef alınan bir düşman yok. Renk kavgası, ırk kavgası, milliyet kavgası, mezhep kavgası, aşiret kavgası, cins kavgası, toprak kavgası, ideolojik çatışma değil.

Las Vegas olayında, cinayetlerde ve toplu kırımlarda rastlanan nedenlerden hiçbiri gözükmüyor. Ortada yalnızca kitlesel olarak insan öldürme kastı var. Herhangi bir düşmanlık nedeni olmadan kim olursa olsun, insanları toplu olarak öldürmek biricik amaç olarak görülüyor. Ve cani amacına ulaştıktan sonra, kendisini de öldürüyor. O da bir insan!

TARİHTE EŞİ YOK

İnsanlık tarihine bakıyorsunuz, insanları insan oldukları için toplu olarak öldürme amaçlı kıyımlara rastlanmıyor. Evet savaşlarda, fetihlerde toplu kırımlar var. Ancak bu kırımlarda insanlar, insan oldukları için değil, düşman kabileden, düşman ordusundan, düşman sınıftan, düşman kavimden, düşman dinden, düşman mezhepten veya suçlu sayıldıkları için kılıçtan geçiriliyorlar.

Yine de savaşı kazandıktan sonra öldürmek son tercih. Esirleri öldürmek yerine, tarlada çalıştırmak, ehramlara taş taşıttırmak, sarayda ve konakta uşak ve cariye yapmak, o sistemlerin akılcı çözümü idi.

İlkel toplumda bile, kırımların yaşamla ilgili bir sebebi vardı. Toprak kavgası, yağma, öç alma gibi nedenlerle kabileler birbirini kırabiliyordu. Kabile toplumunda en büyük suç ise, kendi kandaşlarını öldürmekti.

HAYVANLARI BİLE KIRMAYAN İNSAN

Bırakalım insanların toplu kırımını, avcılık toplumu dahil insanlığın geçmişinde, hayvanların sırf hayvan oldukları için toplu olarak öldürülmesine bile rastlanmıyor. Mikropları, virüsleri, sinekleri, pireleri, bitleri, keneleri, güveleri, fareleri toplu olarak öldürmede bile, insan hayatıyla ilgili bir amaç var. İnsanlar ürün almak, etini yemek, korunmak, rahat etmek, sağlıklarını korumak için hayvan kırımına girişiyorlar.

Dahası hayvan sevgisi uğruna insanların kendi hayatlarını tehlikeye atmaları az rastlanan bir olay değildir. Ernst Jakh’ın kitabında okumuştum: Alman Mareşali Liman von Sanders, Çanakkale Savaşında askerî talimlerde köpekleri canlı hedef olarak kullanıyor. Bunun üzerine Türk askeri galeyana geliyor (Yükselen Hilâl, s.174).

SUÇUMUZ İNSAN OLMAK

Bu bilmediği, tanımadığı insanları toplu olarak kırma eylemi, insanlığın geçmişinde görülmemiş bir olay, yeni bir olgu. Las Vegas’taki kırımda, düşmanlık için tarih boyunca görülen bir neden yok. Bugüne kadar rastlanan bir suç da yok. Müzik dinlemeye açık hava konserine gelen insanlar hangi suçu işlemişler?

Tek suçları insan olmak!

Çağımızda terör örgütleri, toplu kırımlara girişiyorlar, doğru. Ama bu cinayetlerini bir amaçla, düşman kavramıyla açıklıyorlar.

Las Vegas’taki cani, teröristten de öte.

Tek amaç, insan öldürmek!

Tek düşman, insanlığın kendisi!

ÇAĞDAŞ MEDENİYETİN OLAYI

Çağdaş medeniyette görülüyor bu olay!

Evet, çağdaş emperyalist-kapitalist toplumda!

Siz hiç Afrika’da, Asya’da veya Latin Amerika’da bir insanın eline makineli tüfeği alıp açık hava konserine gelenleri taradığını duydunuz mu, böyle bir haber okudunuz mu bugüne kadar!

Çünkü o toplumlar, henüz ABD toplumu kadar gelişmediler. Kişi başına gelir onlarda ABD’deki kadar yüksek değil. Henüz o kadar medenî ve çağdaş olmadılar.

Birinci saptama budur: Bilinen bir düşmanlık nedeni olmaksızın, insanların insan oldukları için toplu olarak kırılmasına, yalnızca emperyalist-kapitalist dünyada rastlanıyor.

EN GELİŞMİŞ KAPİTALİZMİN OLAYI

Las Vegas olayına öyle her kapitalist toplumda da değil, yalnız ABD’de rastlanıyor. Birkaç kez de İskandinavya’da oldu. Onlar da kapitalizm yarışında ABD kadar iddialılar. Kapitalizmin refah ve gelişmişlik mertebesinde ilk sıralarda yer alıyorlar.

Emperyalist kapitalist toplumun yıkıcılıkta ulaştığı yeri saptıyoruz Las Vegas Müzik Festivalinde. Müzik için gelen insanlar, ölümle dönüyorlar.

Emperyalist kapitalizm geliştikçe daha yıkıcı oluyor. Hem insan için yıkıcı hem de doğa için yıkıcı. Gelinen aşamada, dünyanın damını delen kapitalizm, ırmakları ve denizleri kirleten kapitalizm, ormanların soluğunu kesen kapitalizm, aynı zamanda toplu insan kıyan cani yetiştiriyor.

SİYAHİLERİN DEĞİL BEYAZLARIN OLAYI

ABD’de sık sık oluyor bu toplu kırımlar. Hiç dikkatinizi çekti mi, okula girip çocukları kurşunlayanlar, büyük mağazalarda alışveriş yapan insanları toplu olarak öldürenler arasında bugüne kadar siyahlardan, çekik gözlülerden, kızılderililerden birisine rastlanmadı. Hep beyaz derililer yapıyor bu kırımları. Siyahiler ve çekik gözlüler, beyazlar gibi çağdaş, medenî ve üstün takımından sayılmıyor.

ÇAĞDAŞ KAPİTALİZM FARKI

Bu toplu kırımların ilk bakışta, doğrudan doğruya ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel bir nedeni görülmüyor. Tarih boyunca rastlanan toplumsal-ekonomik ve siyasal nedenli düşmanlıklardan başka bir düşmanlık söz konusu. Rastgele toplu olarak öldürülen düşman, insanın kendisidir.

Çağdaş emperyalist kapitalizm, bugüne kadar rastlanan ilkel kabile toplumundan, Roma ve Atina’nın köleci sisteminden, feodal toplumlardan ve kapitalizmin rekâbet çağından farklı olarak, yepyeni bir insan yaratmaktadır: İnsanlık düşmanı insan!

Diyeceksiniz ki herkes öyle mi, o hasta ruhlu caniler, cinnet getirdi ve kıydı o insanlara...

Peki ama daha önceki ilkel toplumlarda, eski medeniyetlerde cinnet getirenler, insanları insan oldukları için toplu olarak kırıp geçiriyorlar mıydı?

Demek ki kapitalist emperyalist medeniyette cinnet getirmenin bir farkı var!

Bu fark üzerinde düşünmeye ne dersiniz?

Doğu Perinçek
Aydınlık/Rota
Yorumlar (1)
Adil Aydın 2 yıl önce
Caniler : emperyalizmin sözünü dinlemeyen başkanların, kulaklarına küpe.
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P