banner1199

banner1197

Genel af ile ilgili hükümet kanadından açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi

Mahkum yakınları son dakika af haberi bekliyor. Af çıksa bile başta devlete karşı işlenmiş suçlar olmak üzere bazı suçlar kanun kapsamının dışında tutuluyor

GÜNDEM 26.03.2019, 17:55 28.03.2019, 22:26
Genel af ile ilgili hükümet kanadından açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi

MHP'li 8 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan "af teklifinde" hangi ayrıntılar yer alıyor? Eylül 2018'de sunulan teklif için TBMM henüz görüşmelere başlamadı. Mahkum yakınları sosyal medyadan çeşitli kampanyalar yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamasıyla af konusunun gündeme gelmeyeceği işaret edilse de mahkum yakınları umutlarını kaybetmedi. MHP'nin bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine dair kanun teklifindeki ayrıntılar ise şöyleydi:


"19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen, kanunda ayrık tutulanlar hariç, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir. Kanun kapsamındaki suçlardan dolayı hükümlü ve tutuklu olanların, kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl indirilir. İndirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salıverilir."


Mahkum yakınlarının son dakika haberi olarak beklediği af yasasıyla ilgili henüz bir gelişme gündeme gelmedi. Ancak af çıksa dahi yasadan yararlanamayacak olan mahkumlar var. İşte o suçlar:

Askerleri itaatsızliğe teşvik ve aleniyet

Devletin ülkesine ve egemenliğine karşı cürümler

Vatandaşın devlete karşı harbe katılması

Harp veya hasmane hareketlere tahrik

Yabancı devlet müdahalesini tahrik

Milli menfaatlere aykırı hareketler

Asker toplama, hasmane hareketlerde bulunma

Düşman askeri harekatına yardım

Düşmana iaşe temini

Taahhüdü yerine getirmemek

Taahhüde hile karıştırmak

Askeri tesisleri tahrib

Siyasi mahiyetteki vesikalarla ilgili suçlar

Gizli kalması lazım gelen malumatla alakalı casusluk

İfası menedilen malumata ilişkin casusluk

Taksirle işlenen casusluk

Gizli askeri bölgelere giğrme

Devlet güvenliğiyle ilgili belgeleri bulundurma

İfşa ile ilgili casusluk

Yayılması yasaklanan haberleri ifşa

Devlet sırlarından yararlanma

Devlet hizmetinde sadakatsizlik

Harp zamanında devlet emirlerine uymamak

Vatana manevi hıyanet

Düşman devletten nişan veya aylık almak

Anayasa düzenini ihlal, yasama organının fonksiyonlarını engelleme suçları

İcra kuvvetine tecavüz

Asker toplamak

İsyana ve birbirini öldürmeye teşvik

Fesat heyetlerini teçhiz

Askeri komutanlıkların gasbı

Ülkenin güvenliğini tehlikeye koyacak yayınlar

Halkı askerlikten soğutma

Cumhurbaşkanına suikast

Cumhurbaşkanına fiili saldırı

Harp zamanında bozgunculuk

Silahlı çete kurma cürümleri

Silahlı çeteye yardım

Devletin emniyetine karşı gizli suç ittifakı

Devletin güvenliğine karşı cürüm işlemeye tahrik

İşkence suçu

Kötü muamelede bulunma

Cismen eza verme

Mefruz cebirle ırza geçme

Mefruz cebirle ırz ve namusa tasaddi

Cebren ırza geçme

Cebren ırza tasaddi

Reşit olmayan 15 yaşını bitirmiş küçüklerle rızaen cinsi münasebet

Şahsa bağlı ağırlatıcı sebepler

Fiile bağlı ağırlatıcı sebepler

Hayasız hareketler

Fuhuş maksadıyla kadın oynatmak

Söz atma ve sarkıntılık cürümleri

Kasten adam öldürme

Aile fertlerine kötü muamele

Soykırım

İnsanlığa karşı suçlar

Örgüt

Kasten öldürme

İnsan üzerinde deney

Organ veya doku ticareti

İşkence

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence

Eziyet

Cinsel saldırı

Çocukların cinsel istismarı

Reşit olmayanlarla cinsel ilişki

Cinsel taciz

Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak

Düşmanla işbirliği yapmak

Devlete karşı savaşa tahrik

Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama

Yabancı devlet aleyhine asker toplama

Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma

Düşman devlete maddi ve mali yardım

Anayasayı ihlal

Cumhurbaşkanına saikast ve fiili saldırı

Yasama organına karşı suç

Hükümete karşı suç

Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan

Silahlı örgüt

Silah sağlama

Suç için anlaşma

Askeri komutanlıkların gasbı

Halkı askerlikten soğutma

Askerleri itaatsizliğe taşvik

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma

Savaş zamanında emirler uymama

Savaş zamanında yükümlülükler

Savaşta yalan haber yapma

Seferberlikle ilgili görevin ihlali

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme

Siyasal ve askeri casusluk

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama

Uluslararası casusluk

Askeri yasak bölgelere girme

Devlet sırlarından yararlanma

Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik

Yasaklanan bilgileri temin

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini

Yasaklanan bilgileri açıklama

Yasaklanan bilgilerin siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P