banner1199

banner1197

banner1203

MEB Yönetmeliği değişti

Yeni açılacak eğitim kurumlarında "abdesthane" ve "mescit" bulunması zorunluluğu getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"nde yaptığı değişikliklere göre artık mescit açma, talebe bağlı değil zorunlu olacak. Bir ilçe merkezinde İmam Hatip Lisesi'nin açılabilmesi için 5 bin nüfusun olması yeterli ancak Anadolu Lisesi açılması için ilçe merkezi nüfusunun 10 bin olması gerekiyor. Uygulamalar bakanlığa bağlı yeni açılacak her türdeki eğitim kurumlarını kapsıyor.

GÜNDEM 27.06.2017, 15:33

Artık yeni açılan her eğitim kurumunda abdesthane ve mescit zorunlu olacak. Üstelik mescidin "doğal aydınlatmalı olması" zorunluluğu var. Yeni mescit, kurumların bodrum katlarına da yapılmayacak.

"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte tartışma yaratacak bir çok düzenleme yer alıyor.

Değişiklikle, yeni açılacak her türlü eğitim kurumuna "abdesthane" ve "doğal aydınlatmalı" uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı ayrı "mescit" zorunluluğu getirildi. Bu uygulamaya sadece eğitim kurumları değil, uygulama oteli, pansiyon, bilim ve sanat, halk eğitim merkezleri de dahil.

Yönetmelikte eğitim kurumlarının açılabilmesi için gerekli öğrenci, derslik ve nüfus sayısı gibi bilgilere de yer verildi. Buna göre; anaokulu açılabilmesi için en az 20, ana sınıfı ve ilkokul için 10, ortaokul/imam hatip ortaokulu ve pansiyonlu ortaokul ve imam hatip ortaokulu için 20 öğrenci olması gerekiyor. 

Bir ilçede Anadolu ve Anadolu meslek liseleri açılabilmesi için merkez nüfusunun 10 bin çevre köylerle birlikte 20 bin olması gerekiyor. Fen lisesi açılabilmesi için büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde 50 bin, büyüşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde 20 bin nüfus şartı aranıyor. Ancak imam hatip liseleri için bu geçerli değil. İmam hatip açılması için merkez nüfusunun 5 bin olması yeterli.

İLÇE BAZINDA

                     ANADOLU VE ANADOLU MESLEK              FEN LİSESİ               İMAM HATİP LİSESİ
Nüfus Şartı:                10 BİN                                                   50 BİN                             5 BİN


Yönetmelikte "Atatürk" maddesi de daraltıldı. Eski yönetmelikte "Kurumlara ad verme" kısmının altında "Atatürk Adının Verilmesi" başlıklı ayrı bir madde yer alıyordu. Yeni yönetmelikte ise kapsamlı madde yer almazken, "Atatürk’e ait ad ve unvanlar ile tarihe mâl olmuş şahıs, yer, tarih ve olay adları" bendi eklendi.


ulusal.com.tr

Yorumlar (0)