Kütle partisi mi? Kitle partisi mi?


Ömer Yıldız

Ömer Yıldız

03 Kasım 2015, 14:53

 TDK sözlüğünde KÜTLE; Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın, KİTLE; Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı, olarak tanımlanmaktadır.

Her hangi bir siyasi parti iktidar olma gayesi gütmüyorsa ve iktidar hevesini yitirmişse laf üretme merkezine dönüşmüş demektir.
Yargıtay internet sayfasında 30 Eylül 2015 tarihi itibari ile faal parti sayısı yüz olarak görülmektedir. Partilerin büyük çoğunluğu klasik deyimle tabela partisidir. Çünkü Türkiye’de ekonomisi güçlü olmayan partilerin başarı şansı yoktur.

Türkiye’de siyasetçiler de siyasi partiler de çeşit çeşittir.

Siyasetçiler üçe ayrıla bilir. Profesyonel siyasetçiler, yerel siyasetçiler ve acemi siyasetçiler,

Siyasi partiler de ikiye ayrıl bilir. Kütle Partileri ve Kitle Partileri

Profesyonel siyasetçilerin sezgileri kuvvetlidir ve her zaman güçlü ve başarılı olacak partilerde siyaset yapayı hedeflerler. Kendilerinden sonra çoğunlukla oğulları ve kızları siyasete devam eder ve çoğu, para ve servet bakımından kendisinin, çoluk çocuğunu geleceğini çoktan garantiye almışlardır veya almayı hedeflerler. Profesyonel siyasetçiler ölene kadar siyaseti kolay kolay bırakmazlar.

Yerel siyasetçiler büyük hedefleri yoktur. En fazla meclis üyesi olmayı hayal eder ve genel merkezden birinin adamı olarak politik hayatlarını sürdürürler. Bu tipler yerelde çok iyi tanınırlar ve yüksek profesyonel siyasetçilerin vazgeçilmezleridir. Yerel siyasetçilerden paralı olanlar, her yerel seçimde ya meclis üyeliğine, ya da belediye başkanlığına aday olurlar. Genel seçimlerde milletvekili adayı olmak için üstten işaret beklerler.

Diğer bir önemli grup da parayı bulmuş zeki, çıkarcı ama mutsuz, toplumda itibar peşinde koşan acemi siyasetçilerdir. Bunların siyasete girme isteğini yerel ve profesyonel siyasetçilerde anında hissederler. Acemi siyasetçilerin siyasete girme isteğinden yerel siyasetçilerin de, profesyonel siyasetçilerinde anında haberi olur. Acemi siyasetçiler ilçede mi, genel merkezde mi kabul göreceğini paralarının gücü ve siyasi kılavuzunun yetenekleri belirler. Hemen hemen her seçimde acemi siyasetçilerin binlerce lirası heba olup gittiğin de acı bir gerçektir.

Özellikle seçimlerde kazanılacak yerlerin bir değer skalası vardır. Her şeyin bir bedeli vardır.

Belediye meclis üyesi, belediye başkanı veya milletvekili olmak için harcanan paraların rakamlarının yüksekliği, sıradan insanların aklının kabul edemeyeceği rakamlardır. Çünkü mantıken seçim için harcanan paraların bir seçim görev süresi içinde alınan maaşlarla karşılanması mümkün değildir.

Elbette ki ülkemizde gerçekten namus ve şerefi ile siyaset yapan, halkına hizmet için çırpınan meclis üyeleri, belediye başkanları ve milletvekilleri vardır. Bizim anlatmak istediğimiz ilkeli duruş içinde siyaset yapan amatör ruhlu siyasetçilere değildir.

Siyasetçi tanımlamasından sonra sıra siyasi partilerimizi kategorize etmeye gelmiştir. Genellikle bu türden siyasetçilerin kontrolünde olan oy verdiğimiz partiler ya Kütle Partisidir ya da Kitle Partisidir.

Kütle Partisi nedir?

Kütle Partilerini esasında ikiye ayırmak gerekir. Pasif Kütle Partileri ve Aktif Kütle Partileri.

Pasif Kütle Partileri, yapıları itibari ile meşguliyetle tedavi partisidir. Pasif Kütle partisi başkan ve yöneticileri partilerini sadece kartvizit için kullanırlar. Toplumda saygınlık görmek, itibar kazanmak üzere partilerini açık tutarlar. Ülke sorunlarına yönelik ürettikleri ne bir fikirleri, ne bir arayışları, ne de bir çalışmaları vardır. Toplumda karşılığı olmayan partiler sınıfında yer alırlar.

Aktif Kütle Partileri, liderlerinin, yöneticilerinin heves ve arzularına göre şekillenen partilerdir. Aktif Kütle Partileri yerelde delege ağalarının, genel merkezde ise delege baronlarının kontrolü altındadır. Her baronun mutlaka bir yerel delege ağalar ağı vardır. Baronlar ağayı, ağalar ise delegeyi kontrol eder. İlişkiler genellikle menfaat esasına göre şekillenir.
Ne yazık ki, bu türden partiler çaresiz toplumlar tarafından kabul görürler. Aktif Kütle Partileri çoğunlukla iktidar hırsı taşımazlar. Yöneticileri ve üyeleri için belediye meclisi üyesi olmak, belediye başkanı olmak veya meclise milletvekili olarak bulunmak yeterlidir.
Aktif Kütle Partileri toplumun hassas olduğu bir konuda taraftırlar. Toplumun hassasiyetinden istifade ile her zaman bir makam veya mevki elde ettikleri görülür. Bu partilerin seçimlerde çıkarabileceği meclis üyesi, belediye başkanı ve milletvekili sayısı üç aşağı, beş yukarı bellidir. Sınırlı sayıdaki bu mevkilere seçilmenin bir bedelinin olması da çoğunlukla normal karşılanır.

Aktif Kütle Partilerinde görev almak ve seçilmek zordur. Bu partiler, genellikle amaç birliği içindeki yöneticilerin ittifakı ile kendi gettolarından insanlarla idare edilirler. Toplumsal sorumluluktan kaçınırlar. Toplumun yara olmuş bir rahatsızlığını kaşıyıp, kanatarak siyaset yaparlar. Aktif Kütle Parti liderleri ve genel merkez yöneticileri, genellikle profesyonel siyasetçilerdir. Parti yönetimlerine kendi sözlerinden çıkmayacak ve kolayca kullana bilecekleri kişiler seçerler.

Aktif Kütle Partisi liderleri iktidar olma, hükümet kurma düşüncesinden mümkün olduğunca uzak dururlar. Partilerini padişahi yetkilerle idare ederler. Liderler kendi makamlarını korumak için siyaset yaparlar ve parti içindeki bilgili insanları rakipleri olarak görür ve koltuklarını sağlama almak bu türdeki çalışkan ve zeki siyasetçileri uzun süre parti yönetimlerinde barındırmazlar. Önce parti yönetiminden, sonra da partiden uzaklaştırılırlar.

Son olarak, Aktif Kütle partilerin yöneticileri genellikle halkın arasına karışmazlar. Halkın arasına girseler de boş hayallerden ve çok güzel sözlerden başka ellerinden hiçbir şey gelmez. Günlerinin çoğunu kendi gettolarında ve kristal kulelerinde geçirirler.

Kitle Partisi nedir?

Kitle Partileri, iktidar hırsı olan partilerdir. Toplumun sorunlarına duyarlıdırlar. Halkın içinde yaşarlar. Bir dönem olmasa bile, diğer bir dönem sonra mutlaka ve mutlaka iktidara adaydırlar.

Kitle partileri de üçe ayrılabilir.
İdeolojik Kitle Partileri, oportünist Kitle partileri ve devlet adamı Endeksli Kitle Partileri

İdeolojik Kitle Partileri; ideolojik fikirden beslenerek partilerdir. Üyeleri veya sempatizanları genellikle çok fedakâr ve çalışkandırlar. Toplumun sorunlarına gerçekçi yaklaşımdan ziyade, kendi fikir ve ideolojilerinden elde ettikleri çözüm önerilerini basmakalıp esaslarla formülize ederek topluma dayatırlar veya topluma empoze etmeye çalışırlar. Söylem ve çözümleri slogansıdır. Genellikle dar bir yönetici kadroları ile idare edilirler ve katı hiyerarşik bir yapıları vardır. Üyeleri asla birbirlerini yolda bırakmazlar, prensipli ve maddi çıkardan uzak bir siyaset içinde olurlar. Zaman zaman devletin yasaları ile ters düştükleri de olabilir. Genellik ideolojik amaçları doğrultusunda devleti ele geçirmek ve devleti dönüştürmek peşinde de olabilirler. Hükümet olma amaçları, ideolojik amaçlarına hizmet içindir.

Oportünist Kitle Partileri, genellikle çıkar amaçlıdır. Zamana, zemine ve şartlar göre kılıktan kılığa girebilirler. Bugün evet dedikleri bir konuda yarın rahatlıkla hayır diye bilirler. Toplumdan ziyade kendi menfaatlerini düşünürler. Yanardöner, güvenilmez bir parti türüdür. Yöneticileri kolayca birbirlerini satabilirler ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kol kola yürüye bilirler. Topluma nabza göre şerbet verirler. Ölü evinde ağlar düğün evinde oynarlar. Kısaca ikiyüzlü ve ilkesiz siyaset anlayışları vardır. Toplumun gözünü boyamayı çok iyi bilirler. Ülke için iktidar olmaktan çok, iktidarı kendi çıkarları için kullanırlar.

Son olarak Devlet Adamı Endeksli Kitle Partiler ise; devleti ve toplumu ayakta tutan partilerdir. Yöneticilerinin çoğu ahlaklı ve erdemli insanlardır. Bütün siyasetleri toplumu refaha ulaştırmak ve devleti güçlü kılmaktır. Son derece demokratik ve çağdaştırlar. Hırsızlık, rüşvet, görevi ve makamı kötüye kullanmak, haktan ve adaletten sapmak, hukuksuzluğa göz yummak, aile efratlarına çıkar elde etmek bu parti mensupları tarafından ayıplanan, yadırganan ve aşağılanan özelliklerdir.

Göreve geldikleri gün ki servetleri ile görevden ayrıldıkları zamanki servetleri arasında açıklanamayacak hiçbir hesapları yoktur. Devletin onurunu ve itibarını her zaman ve her yerde korumak, yüceltmek için büyük gayret sarf ederler. Devletler ve toplumlar bu tür partilerin ve parti yöneticilerinin sayesinde gelişme sağlarlar.

Şimdi lütfen oy verdiği partiyi düşününüz ve yukarıdaki kriterlere göre kategorize etmeye çalışınız.

Vatan Partisi ne yapmalı?

Vatan Partisi, İşçi Partisi ile yer değiştiren bir partidir ve mücadelesi takdire şayandır. Adının İşçi Partisi olduğu günlerde, FETÖ’cülerin Balyoz ve Ergenekon kumpasları ile hapislere tıktığı, cezaevlerinde hastalanmalarına ve ölmelerine sebep olduğu Türk subaylarını, aydınları, gazetecileri ve iş adamlarını Silivri zindanlarından çıkarmak için yılmadan ve yorulmadan mücadele vermiş bir partidir. Gezi olaylarında da aktif olarak yer almıştır.

En yeni üyesinden parti liderine kadar her bireyi, Atatürk’e ve değerlerine gönülden bağlıdır. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini ve vatanı emperyalist ve işbirlikçilerin işgalinden korumak, refaha kavuşturmak için her türlü fikri çalışmayı yapmış, plan ve programları hazırlamış bir partidir. Yönetim kadroları devletimizi ve ülkemizi en iyi şekilde idare edecek donanıma sahiptir.

Vatan Partisinin 7 Haziranda ve 1 Kasım erken genel seçimlerde aldığı oyların önemi yoktur. Bir yıl gibi kısa bir sürede kıt kaynaklarla iki seçime süresince toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütmüş, Ermeni Soykırım yalan ve iftiralarına da hukuken son vermiş bir partidir.

Vatan Partisinin bu saatten sonra sahip olduğu değerleri ile topluma dokunması gerekmektedir. Özellikle anayasanın bireysel özgürlükler ve haklar bazında değiştirilmesine destek vermelidir. Bu desteğine ek olarak da AKP’lilerin, HDP’nin ve YENİ CHP’nin anayasanın değişmez maddelerini değiştirme isteklerine engel olacak politikalar üretmeli ve şimdiden kamuoyu oluşturmalıdır.

Vatan Partisi yöneticileri ülkenin iç ve dış politikalarına müdahil olurken, diğer yandan da yeni bir anlayışla ve yeni bir ivme ile örgütlenmeye önem vermelidir.

İlçeler partinin sinir uçlarıdır. İlçe yöneticileri mümkün olduğu kadar desteklenmelidir. İlçeler, ili ve genel merkezi ayakta tutmak için değil, halka ulaşmak için kullanılmalıdır.

Vatan Partisi yöneticilerine birkaç basit önerilerime gelince,

1- Ulusal Kanal haftanın bir akşamını ilçe başkanlarına ayırmalarıdır. Değişik illeri temsilen dört veya beş ilçe ve il başkanlarını ekrana çıkarmak suretiyle toplumu ve örgütleri motive edilmelidir.

Televizyona çıkacak il ve ilçe başkanları kendi ilçelerinde ve illerinde afişleme yaparak programa çıkacaklarını halka duyururken halkla da iletişime geçmiş olacaklardır.

Olanaklar dâhilinde kameraman ve muhabirlerin ilçelere gönderilmesi ve halkla röportajlar yapması yerelde bir harekete sebep olacaktır. Bu sayede Vatan Partisinin siyaseti ve çözüm önerileri halka anlatılmış olacaktır. Böyle bir uygulama hem halkta, hem de ilçe yöneticilerinde pozitif yönde büyük bir heyecana neden olacaktır.

Ulusal kanal ekranlarında sadece çok şeyi bilenlere değil, aynı zamanda partiyi iktidara taşıyacak yerel kadrolara da yer vermelidir.

2- Mensuplarının ağır çalışma koşulları ve hayat mücadeleleri nedeni ile parti çalışmalarına arzulanan seviyede vakit ayırmaları mümkün değildir. Bu nedenle ilçe yöneticileri, parti üyeleri ile mutlaka telefonla, sosyal medya aracılığı ile iletişime geçmelidir. Mümkün olduğunca üyeleri ev ya da işlerinde ziyaret ederek parti çalışmaları hakkında bilgi vermeli ve onların düşünce ve önerilerini dinleyerek genel merkeze aylık rapor vermelidir.

3- İl ve ilçe yöneticileri gelecek yıllarda yapılacak seçimler için belediye meclis üyelerini, belediye başkanı adayını ve hatta mümkünse bir milletvekili adayını şimdiden tespit ederek bir program çerçevesinde bizzat il veya ilçelerde çalışmalara aktif olarak dâhil etmelidir.

4- Parti Genel Merkez yöneticileri başarı sağlamanın mümkün olduğu il ve ilçelere daha fazla kaynak ve zaman ayırmalı, ilçe yöneticileri ilçelerindeki köy, kasaba ve il dernekleri ile iletişime geçmelidir.

5- Vatan Partisi özellikle TGB gençliğini parti merkezinde, il ve ilçe yönetimlerinde aktif olarak göreve getirmeli, gençlerin ve kadınların yönetimde söz sahibi olmalarını teşvik etmelidir.

6- Vatan Partisi yöneticileri devleti yönetmeye aday olduğunu her fırsatta halka göstermeli, daha yumuşak ve daha barışçıl bir dille tüm toplumu kesimleri kucaklamalıdır.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmaya ve devleti ele geçirmeye çalışan her türlü şer odakları ile siyasal bağlamda azami mücadele içine girmelidir.

Önümüzdeki dört yıl hem Türk Milleti için hayati öneme haiz zaman dilimidir.

Vatan Partisi düşünce ve önerilerini ön almak babından devletin ilgili birimlerine, cumhurbaşkanına, hükümete ve diğer parti liderlerine iletmelidir.

Mevcut partilerin ülkenin içinde bulunduğu tehlikeleri algılayamadığı anlaşılmaktadır.

Vatan Partisi Türk Ordusuna, polisine ve jandarmasına ve özellikle de Türk Milletine moral verecek demeçlerden vazgeçmemelidir.

Vatan Partisi, Kütle Partisi değil, Devlet Adamı Endeksli Kitle Partisi olarak devleti yönetmeye ve halka hizmet etmeye kararlı olduğunu, Atatürk ilke ve devrimlerini, Vatan Partisi tüzük ve programını kabul etmek şartı ile yıkıcı bölücü, din istismarcısı, fırsatçı ve emperyalist uşağı olmayan herkese kapılarını ve yönetim kadrolarını sonuna kadar açmalıdır.

Bunu başardığı oranda da iktidara yanaşmış olacaktır. Bunu başarmanın anahtarı da şimdiki parti yöneticilerinin elindedir.

Bir tekerleme olarak söylendiği şekli ile daha fazla generale değil, saha da çalışacak daha fazla nefere ihtiyacı vardır.


Ömer YILDIZ
Ulusalkanal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet Deniz - 2 yıl önce
Öneriler güzel