banner1199

banner1197

banner1203

10.01.2020, 07:58

Nasıl bir Cumhurbaşkanı adayı istiyoruz?

Destek olacağımız, oy vereceğimiz Cumhurbaşkanı herşeyden önce

Anavatan’a yürekten bağlı olmalı, KKTC’ye sahip çıkmalı ve sonsuza dek yaşamasını savunmalı…

Federasyonu değil, egemenliğimizi ve iki devletli çözümü savunan, katıksız bir yurtsever olmalı…

Görüşmelere, ancak iki egemen devlet temelinde ve iki devletli çözüm hedefini gerçekleştirmek için oturacağını ilan etmeli…

Kıbrıs Türk Halkını 4. Kez göçmen yapacak toprak tavizlerine karşı olmalı

Masaya 1963’den gelen tazminat haklarımızı getireceği, ambargolara karşı mücadeleyi birinci gündem maddesi yapacağı ve KKTC’nin tanınması için gece gündüz çalışacağı garantisi vermeli…

Anavatanın etkin ve fiili garantörlüğünün güçlendirilerek devamını savunmalı…

Milli Kıbrıs davasında KKTC Meclisi’ni, Meclis Dışişleri Komisyonu’nu ve Dışişleri Bakanlığı’nı sürekli olarak devrede tutmalı, KKTC Meclisi’nin aldığı kararlara bağlı ve saygılı olmalı, Meclis kararlarına, KKTC Anayasasına ve yaptığı yemine aykırı hiçbirşeyi görüşmemeli, yeminine sadık kalmalı…

Yabancılarla görüşmelerini mutlaka egemenliğimizin ve kimliğimizin simgesi olan bayrağımızın olduğu salonlarda yapmalı, yabancılar rahatsız olur diye asla bayrağımızı depoya kaldırmamalı…

Rum yönetiminin ve 3. Tarafların KKTC ve Halkımız aleyhine her türlü açıklama, eylem ve faaliyetine anında açıklama yaparak tepki göstermeli, hükümeti ve Meclisi de harekete geçirerek gereken tepkilerin gösterilmesini sağlamalı…

Özü-sözü bir ve göründüğü gibi olmalı, verdiği sözleri tutmalı... Mikrofon nutuklarında ve ekranlarda milliyetçi söylemde bulunurken, sahibi olduğu televizyonda; Anavatana “işgalci”, ordumuza “işgal ordusu”, KKTC’ye “işgal yönetimi, sahte devlet,” TMT’ye “faşist örgüt”, bu devletin kuruluşunda her türlü özveride bulunan mücahitlere, mukavemetçilere ve KKTC’yi savunan milliyetçilere “faşist-ganimetçi, avantacı”, Anavatanı savunanlara “yalaka” diye saldıran soytarıları besleyip küfrettirmemeli…

Devlete sızarak 5. KOL faaliyeti yapan Anavatan ve KKTC düşmanlarının kamu görevinden temizlenmesi ve yasalar önünde hesap vermesi için gereken herşeyi yapacağı garantisi vermeli…

Anavatana “işgalci”, KKTC’ye “sahte ve işgal yönetimi” diye saldırılmasını “basın ve düşünce özgürlüğü” değil, bir “5. KOL faaliyeti” olarak nitelemeli ve bu türden yıkıcı faaliyetleri önlemek amacıyla Devleti koruyucu yasaların geçmesi için gereken herşeyi yapacağı sözü vermeli…

Rum devletinin, partilerinin, Rum milletvekillerinin-siyasilerinin ve örgütlerinin KKTC’de seçim propagandası ve siyasi faaliyet yapmasına, irtibat ofisi açmasına karşı olmalı, bunu önlemek için gerekli yasaların geçirilmesini sağlamalı

AB ve yabancı devletlerin KKTC’deki kişilere, partilere, basına, gazetecilere ve örgütlere doğrudan para yardımı yapmasını önleyecek yasal düzenlemeler yapılmasını sağlamalı…

Devlette örgütlü sendikalara tanınan devletten maaşlı, işe gitmeyip para alan 3 profesyonel sendikacı bulundurma imkanına son verecek yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamalı…

Partiler üstü olmalı ve partiler karşısında tarafsız olmalı, sadece Anavatandan ve devletten yana taraf olmalı, Devleti ve makamını 5. KOL’un saldırılarına karşı cesaretle savunmalı, sessiz kalmamalı,

Hiçbir işadamının, medya patronunun, çıkarcı zümrenin ve karanlık çevrenin güdümünde veya rehinesi olmamalı, dürüst olmalı, hiçbir karanlık ve şaibeli ilişkiye bulaşmamış olmalı…

Halkın vergilerinden ve Anavatanın gönderdiği paralardan oluşan devlet bütçesini siyasi, şahsi, partisel çıkarları için kullanmamalı, kullandırmamalı, geçmişte ve halen kullandırmış olmamalı, yandaş veya Rumcu medyayı devlet bütçesinden beslememeli, beslenmesini önlemeli…

Harcadığı her kuruşun hesabını vermeli, örtülü ödeneği sadece devletin varlığı, geleceği ve korunması için kullanmalı, harcadığı her kuruşun denetlenmesine açık olmalı, bu paranın yandaş kişi ve örgütleri beslemek amacıyla kullanılmasına karşı olmalı…

Halkın içinde olmalı, Halkı dinlemeli, kapısı her zaman halka açık olmalı… Devleti savunma temelinde farklı görüşleri dinlemeli, eleştiriye açık olmalı, konusunun uzmanları ile çalışmalı, alanında kendisini kanıtlamış olan uzmanlardan oluşan Danışma Kurulları oluşturmalı, kadrosunu kurarken liyakata ve devlete-Anavatana bağlılığa dikkat etmeli

KKTC nüfusunun planlı ve kontrollü olarak artırılmasını ve yasaların öngördüğü çerçevede hak eden kişilere yasal vatandaşlık haklarının verilmesini savunmalı,

Yolsuzluklara, hırsızlıklara, rüşvete, yasadışı işlere bulaşmamalı, bulaşanlardan uzak durmalı, bulaşanların adalet önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmalı, kapatılan yolsuzluk dosyalarının yeniden açılmasını ve yargıya taşınmasını sağlamalı…

Yerli-yabancı yatırımcıların önündeki her türlü bürokratik engellerin kaldırılması, Halkın-gençliğimizin ekonomik sorunlarının çözümü için hükümetler üzerinde baskı unsuru olmalı, hükümeti yönlendirmeli, bu amaçla sık sık Bakanlar Kurulu’na Başkanlık etmeli, gereken yasaların süratle çıkması için sürekli devrede olmalı…

Yollar, hastahaneler, okullar, pahalılık vb sorunlu alanlarda, Halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak önlemlerin alınması için takipçi olmalı….

CEPTE KEKLİK DEĞİLİZ

Tüm adaylar şunu bilsin ki, bu memleketin ezici çoğunluğunu oluşturan yurtseverleri-milliyetçileri “cepte keklik” değildir…

“İşbirlikçiler kazanmasın diye eşek gibi oy verecekler” zihniyetinin dayatmalarına mahkum değiliz…

Hırsızlarla, rüşvetçilerle, yolsuzluğa bulaşanlarla, 5. KOL faaliyetlerine seyirci kalanlarla, iki yüzlü sahte milliyetçilerle, mikro milliyetçilerle, karanlık çevrelerin rehinesi olanlarla, Anavatan-KKTC düşmanlarına kol kanat gerenlerle; işbirlikçiler, Rum seviciler, teslimiyetçiler, hainler arasında seçim yapmak zorunda değiliz…

Hiçbir partinin, parti rozetinin ve ideolojinin esiri değiliz…

Tek kıstasımız KKTC’nin, Anavatanın, Halkımızın, Türk Ulusunun hak ve çıkarlarını korumaktır…

Vicdanımızın kaldırmayacağı, vicdanımızın rahatsız olacağı kişilere oy vermek zorunda değiliz…

Adayları bu manifesto çerçevesinde bugüne dek yaptıklarına-icraatlarına bakarak değerlendirecek ve vicdanımızın rahatsızlık duymayacağı, bu manifestoya sahip çıkan, sahip çıkacağını icraatları ve tavırları ile kanıtlayan adaya oy vereceğiz…

Yorumlar (0)