banner1199

banner1197

banner1203

06.02.2020, 09:41

Siyasi eşitlik egemen eşitlik temelinde mümkün mü? 2 Bağımsız Egemen devlet temelinde çözüm mü?

Kıbrıs milli davasında yeni bir terminolojiye ve yeni terminoloji kullanımı konusunda ağız birliğine, kavram, anlam ve hedef birliğine ihtiyaç var...

Özellikle Crans Montana süreci sonunda federasyon arayışlarının bir kez daha çökmesinden sonra başlayan yeni “çözüm” arayışlarında, her kafadan farklı bir ses çıkmaya başladı...

Aynı görüşte olan insanlar, farklı terminolojiler ve kavramlar kullanıyorlar...

Bu ise farklı hedefler ortaya çıkarıyor, kimin ne dediği, neyi niye savunduğu belli olmuyor...

Bunun sonucu olarak federasyona karşı olduğunu söyleyen bazı kişiler, aynı anda federasyon için geçerli olan kavram ve hedefleri savunarak çelişkiye düşüyor..

KKTC’Yİ savunduğunu söyleyen bazı kişiler, aynı anda federasyon terminolojisini kullanıyorlar

Hem kendi kafalarını karıştırıyorlar, hem de Halkın kafasını çorbaya çeviriyorlar...

Bunun en bariz örneği Ersin Tatar’ın seçim bildirgesi ve seçim konuşmalarıdır.

Bildirgede ve seçim konuşmalarında aynı anda hem federasyon görüşmelerinekapı açılmakta, “sınır ayarlamaları yapılmasından”, içimize Rum döneceğinin kabulü anlamında “kendi bölgemizde nüfus ve mülkiyette sarih çoğunlukta olmamız gerektiğinden”söz edilmekte, hem de artık federasyon yerine iki devletli çözüm talep ettiği belirtilmektedir...

Aynı anda hem federasyon için söz konusu olan “siyasi eşitlik”ten, hem federasyon ve konfederasyon için söz konusu olan “egemen eşitlikten”,hem de iki bağımsız-egemen devlete dayalı bir çözümden söz edilmektedir...

Terminoloji, kavram ve hedef karışıklığını, kafa karışıklığını Ersin Tatar’ın seçim bildirgesinden ve konuşmalarından daha güzel gösteren bir örnek olamaz...

Bu durum haliyle aynı görüşte olması gereken insanların ve partilerin çatışmasına, karşılıklı suçlamalara, bölünmeye ve kimsenin bu tartışmalardan birşey anlamamasına neden olmaktadır...

SİYASİ EŞİTLİK

Siyasi eşitlik kavramı federasyon müzakerelerinde Rum tarafının azınlık-çoğunluk ilişkisine dayalı, çoğunluğun yöneteceği bir çözüm talebine karşılık, ilk kez Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş tarafından ortaya konmuştur...

Bunun anlamı federasyonu oluşturacak birimlerin ve toplumların siyasi bakımdan eşit olması, bir tarafın diğer tarafı yönetme veya üstünlük talep etme hakkının olmamasıdır...

Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın ve TC DışişleriBakanlığı eski müsteşarı rahmetli Büyükelçimiz Korkmaz Haktanır’ın 1990’lı yılların başında verdikleribüyük mücadeleler sonucu 649 sayılı kararla BM’NİN FEDERASYON ÇÖZÜMÜ parametreleriiçine konmuştur...

EGEMEN EŞİTLİK

Rum tarafının bu kez de siyasi eşitlik kavramını sulandırarak egemenliği olmayan “iki eyalete” dayalı bir federasyonu savunması ve KKTC‘nin tasfiye edilerek egemenliği olmayan bir vilayete dönüşmesini talep etmesi üzerine ilk kez yine kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş ve rahmetli Büyükelçimiz Korkmaz Haktanır’ın çabalarıyla “EGEMEN EŞİTLİK” kavramı geliştirilmiştir...

Bu kavramdan murat edilen olası bir federasyonu oluşturacak olan iki kurucu birimin EYALET değil, EGEMEN DEVLET olmaları idi...Bir başka deyişle federasyonun EGEMEN kurucu devletler tarafından oluşturulmasıydı.

Buna göre Egemen KKTC devleti federasyonun egemen Türk Kurucu devleti olacaktı...

BöyleceİKİ EGEMEN DEVLETLİ FEDERAL ÇÖZÜM gerçekleşecekti...

Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş bu tezi, “EGEMENLİĞE VE DEVLETE DAYANMAYAN ANLAŞMA BUZ ÜZERİNE YAZILMIŞ YAZI GİBİDİR” veciz deyişiyle beyinlere kazımıştır...

Ne ki Annan Planı sürecinde Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın tasfiye edilerek federasyoncu Talat’ın müzakereci olması, bu kavramın BM parametresi haline getirilmesiiçin başlatılan mücadeleyi akamete uğratmış ve “siyasi eşit iki eyaletli federasyon” öngören Annan Planı ortaya çıkmıştır ..

FEDERASYON İÇİN

Görüldüğü gibi,”siyasi eşitlik” kavramı da “egemen eşitlik” KAVRAMI da, “iki devletlifederasyon çözümü”de 50 yıldır görüşülmekte olan federasyonun yapısını belirleyen ilkeler olarak liderimiz Denktaş tarafından geliştirilmiş ve Türk tarafının,federasyonun niteliğini ve federasyon içindeki statüsünü ortaya koyan kırmızı çizgilerimiz olarak savunulmuştur....

2015’de Cumhurbaşkanı olan Akıncı, federasyon görüşmelerinde “siyasi eşitlik” kavramını savunurken, bizler “egemen eşitlik” kavramını savunduk ve masada bunu savunmayan Akıncı’yı şiddetle eleştirdik...

Bu durumda Özünde Akıncı da, bizler de federasyonu savunmuş olmaktaydık.

Anavatan Türkiye’ye de her fırsatta siyasi eşitlik yerine egemen eşitliği savunması yönünde taleplerde bulunduk ama Akıncı’nın buna karşı çıkması nedeniyle bu yönde başarılı olamadık...

Crans Montana’da federasyon arayışlarının çökmesinden sonra ısrarlı mücadelemizin olumlu sonuçlarını gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu değişik vesilelerle ilk kez “egemen eşitlik ve iki devletli çözüm” kavramlarını telafuz ettiler...

Federasyon süreci çökmesine karşın Nisan’dan sonra yeniden federasyon görüşmeye devam edeceksek, elbette bu ifadeler o çerçevede olumludur....Ancak...

FEDERASYON DEĞİL, BAĞIMSIZ-EGEMEN DEVLET

Ancak artık asla yapılmaması gereken yeniden federasyon görüşmeye devam etmektir...

Federasyon kazığına bağlı tutularak 50 yılımız çalınmıştır.

Crans Montana’da federasyon arayışları bir kez daha çökmüştür...

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek APTALLIKTIR.

Federasyon görüşmelerine yeniden oturmak demek, görüşmelere sıfırdan başlanması mümkün olmayacağı için, kalınan yerden görüşmeye devam etmek demektir..

Kalınan yer ise, Garantörlüğü çağdışı ilan eden ve iptalini öngören, RUMLARI MEMNUN EDECEK İLAVE TOPRAK TAVİZLERİ TALEP EDEN GUTERRES BELGESİDİR.

Akıncı’nın verdiği korkunç tavizleri VE TAVİZ HARİTASINI kabul ederek Guterres belgesi temelinde görüşmeye devam etmek, Anavatan Türkiye’nin son 2 yıldır Doğu Akdeniz’de uyguladığı kararlı,proaktif siyaset sonucu elde ettiği bütün kazanımların sıfırlanması ve siyasi eşit iki vilayetli federasyon tuzağına düşmek demektir.

O nedenle bundan sonra savunulması gereken, yeniden federasyon görüşmelerine devam etmek vesiyasi eşitlik-egemen eşitlik temelinde bir federasyonu görüşmek değil, İKİ AYRI BAĞIMSIZ-EGEMEN DEVLETE DAYALI BİR ANLAŞMA olmalıdır...

Buna KADİFE AYRILIK-ANLAŞMALI AYRILIK da denebilir...

Görüşmeler ancak bu amaçlave şu 4 şartla yapılmalıdır...

Ambargolar ve izolasyonlar kalkmadan görüşmeler başlayamaz

50 yıldır görüşülen ve başarısız olan federasyonun görüşülmesi söz konusu olmayacaktır

Görüşmeler iki toplum zemininde değil, ancak iki bağımsız-egemen devlet zemininde ve iki bağımsız-egemen devlete dayalı bir anlaşma sağlamak hedefiyle yapılır

Görüşmelerde bir anlaşmaya varılmaması halinde masaya oturulan statü ile masadan kalkılır

TATAR’IN SEÇİM BİLDİRGESİ

Ne yazık ki Ersin Tatar’ın seçim bildirgesinde böylesine bir yeni milli politika yerine, “ sonuç odaklı ve ucu açık olmaması şartıyla, siyasi eşitlik temelinde görüşmelere hazır olunduğu ve AB’a üyeliğin hedef olduğu” belirtilmektedir...

Oysa bu söylem, bu terminoloji, bu hedef Akıncı ve Erhürman’a aittir...Onlar da tam bunu söylemektedir..

50 yıldır bağlandığımız Federasyon kazığından kurtulmak için Crans Montana sonrasında elde ettiğimiz fırsatı da, Annan Planı sonrasında yapıldığı gibi yeniden heba etme hakkı kimsede yoktur.

Bizim için, federasyonun kavramları olan geçmişte savunduğumuz “siyasi eşitlik, egemen eşitlik, iki devletli çözüm” temelinde bile olsa, federasyon arayışları bitmiştir..

Bu kavramları kullanmaya devam ettikçe federasyonu savunuyorsunuz demektir. O kavramlar federasyonla birlikte artık bitmiştir.

Şimdi bizim KKTC’nin ayrı bağımsız egemen bir devlet olarak yaşatılması ve tanınması gibi daha büyük, daha kutsal bir hedefimiz vardır. Esasen yapılan Anayasal yemin de bunu öngörmektedir.

“Siyasi eşitlik, egemen eşitlik, iki devletli çözüm” kavramlarını yerli yersiz kullanmakla federasyon çözümü dışında bir başka çözümden ve yeni bir politikadan söz etmiş olmuyorsunuz, nasıl bir federasyon istediğinizi tarif etmiş oluyorsunuz.

Akıncı ve Erhürman’dan farklı bir politika savunuluyorsa, asla federasyon görüşülmeyeceği ilan edilmeli ve Türkiyesiz AB’a giriş hedefi terk edilmelidir...

Bundan böyle,Anayasal yemine bağlı kalınacağı ve bağımsız-egemen KKTC’ninsonsuza dek yaşatılması, güçlendirilmesi ve tanınmasının sağlanmasının milli hedef olduğu ilan edilmelidir.

Bu çerçevede “İki devletli federal çözüm ve egemen eşitlik” değil, KKTC ‘nin bağımsız-egemen bir devlet olarak varolması ve yan yana işbirliği içinde yaşayacak olan “İKİ BAĞIMSIZ-EGEMEN DEVLETİN ANLAŞMASI”savunulmalıdır.

Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’taki meşru haklarını, Mavi Vatan Konseptini ve Doğu Akdeniz’deki Türk milli çıkarlarını korumanın tek yolu da budur..

Görüşmeler de olacaksa, ancak yukarıda belirttiğim 4 koşul çerçevesinde yapılmalıdır...

Tatar’ın seçim manifestosu bu şekilde düzeltilmediği takdirde, desteklenmesi söz konusu olmayacaktır, olmamalıdır.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 23 46
2. Trabzonspor 22 45
3. Galatasaray 23 45
4. Sivasspor 23 45
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 23 38
7. Beşiktaş 23 37
8. Göztepe 22 34
9. Gaziantep FK 23 31
10. Gençlerbirliği 23 27
11. Antalyaspor 23 25
12. Malatyaspor 22 24
13. Denizlispor 23 24
14. Çaykur Rizespor 22 24
15. Konyaspor 23 21
16. Ankaragücü 23 20
17. Kasımpaşa 23 19
18. Kayserispor 23 16
Takımlar O P
1. Hatayspor 23 45
2. Erzurum BB 23 42
3. Bursaspor 23 39
4. Adana Demirspor 23 37
5. Altay 23 34
6. Fatih Karagümrük 23 34
7. Keçiörengücü 23 32
8. Ümraniye 23 32
9. Akhisar Bld.Spor 23 32
10. Menemen Belediyespor 23 32
11. Balıkesirspor 23 31
12. Giresunspor 22 28
13. İstanbulspor 22 27
14. Altınordu 23 24
15. Osmanlıspor 23 21
16. Adanaspor 23 18
17. Boluspor 23 17
18. Eskişehirspor 23 16
Takımlar O P
1. Liverpool 27 79
2. Man City 27 57
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 44
5. M. United 27 41
6. Tottenham 27 40
7. Sheffield United 27 40
8. Wolverhampton 27 39
9. Arsenal 27 37
10. Burnley 27 37
11. Everton 27 36
12. Southampton 27 34
13. Crystal Palace 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brighton 27 28
16. Bournemouth 27 26
17. Aston Villa 27 25
18. West Ham 27 24
19. Watford 27 24
20. Norwich City 27 18
Takımlar O P
1. Barcelona 25 55
2. Real Madrid 25 53
3. Atletico Madrid 25 43
4. Sevilla 25 43
5. Getafe 25 42
6. Real Sociedad 24 40
7. Villarreal 25 38
8. Valencia 25 38
9. Granada 25 36
10. Levante 25 32
11. Athletic Bilbao 25 31
12. Osasuna 25 31
13. Real Betis 25 30
14. Deportivo Alaves 25 30
15. Real Valladolid 25 29
16. Eibar 24 24
17. Celta de Vigo 25 24
18. Mallorca 25 22
19. Leganés 25 19
20. Espanyol 25 19