banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

06.06.2015, 12:23

Türkiye'nin yakın tarihini yordamak - 5

07 HAZİRAN 2015 TükenişEvresi ; TÜRK MİLLETİNİ SÜRGÜNE HAZIRLIK

Bu beş bölümlü yazı dizisinin ilkini 11 Mayıs 2015 günü yayınlamıştım. Son yazısını da bu güne sakladım.

2002 yılından, hatta 1999 yılından itibaren, küresel güçlerin başı ABD’nin, Türkiye’deki taşeronları marifetiyle ülkemizde yaptığı operasyonları, medya üzerinden izleyerekken hayat tecrübemizden de yararlanarak açık istihbarat verilerini anlama, anlatma ve yorumlamaya çalıştım.

İşte bu yazı dizisinin son yazısı olan bu yazımda, var olan bilgiler ışığında aynı aktörlerin ve aynı figüranların gelecek yıllarda Türkiye’nin başına ne çoralar öreceğiniyordamak, Türk Milletinin varlığını tehlikeye düşürecek büyük tehlikenin yaklaşan ayak seslerini de duyurmak istiyorum.

*****

Küresel emperyalistlerin başı ABD, Ortadoğu’da, Müslüman ülkelerde başlattığı Ukrayna misali turuncu devrimin kanlı versiyonları, Arap baharı ile Müslümancoğrafyayı kasıp kavururken, bu devletlerde belki de onlarca yıl sürecek, kin ve nefretten beslenecek kardeş kavgalarının da başlamasına da neden oluyordu.

ABD tarafından istikrarsızlaştırılan, güçsüzleştirilen, iç parçalanmalara uğratılan bu devletler, ne yazık ki yine ABD’nin himayesine veya güdümüne giren gruplarca idare edilecektir.

Unutulmamalıdır ki hainler ithal değil, kendi topraklarında yetişen ve yetiştirilenturfanda insan türleridir.

Bir zamanlar yine ABD tarafından organize edilen Humeyni devriminin biçimlendirdiği İran Devleti, her şeye rağmen kendi ulusal çıkarlarını koruma ve dış tehditlere karşı koyma azmi ve kararlılığı başta ABD olmak üzere diğer AB Devletleriniİran’a sıcak operasyon düzenlemektenvazgeçirmiştir.

Yakın zaman önce ABD ve diğer emperyalist güçler, Türkiyeve bazı Arap devletlerinin aktif desteğini de alarak Suriye’de operasyonlara başlamışlardır. IŞİD taşeron örgütlü “Kuzey Suriye Kürtleştirme kuşak projesi” Suriye’nin kararlı direnişi sayesinde yeteri kadar başarıya ulaşamamıştır. Her şeye rağmen Suriye’nin kuzeyinde emperyalistler açısından“müdahale mazeret bölgeler” oluşturulmuştur. Bu bölgenin Kuzey Irak örneğinde olduğu gibi rahat yaşaması için Suriye Devletinin ve Esad’ın fiilen yok edilmesi gerekmektedir.

Beşar Esad’ın devrilmesi veya 7 haziran 2015 sonrası oluşturulacak Yeni Türkiye Devleti gelişmelerine paralel olarak Birleşmiş Milletlerce bu bölgede uçuşa yasak bölgeler ilan ederek, Kuzey Suriye KürtçükDevletçiğini himaye altına alınacaktır. Bu özer devletçiğin embriyo süresi, Irak Kürtçüğü oluşturma süresi olan otuz yıl kadar sürmeyecek on, on beş yıl gibi kısa sürede hayat bulacaktır.

Eğer Türk devletini yönetenler aklını başına almazsa ve dikkatli olmazla, ABD Kürt Devletinin Türkiye parçasının ülkeden ayrılmasının hayata geçirme zamanı 7 Haziran 2015 genel seçimleriile başlayacaktır.

Niçin böyle düşünüyorum?

Türkiye’de cemaati kullanarak yapılan operasyonlar,

AKP hükümetlerinin uygulamaları,

Cumhurbaşkanı’nın izlediği politikalar,

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçiş şekli ve kendi neoliberal kadroları oluşturması,

PKK’nın HDP’sinin yurt içi ve yurt dışı basın tarafından cilalanırken, Türkiye’deki müzmin Türk Milleti karşıtlarının ve bazı aydın geçinen tiplerin küresel propaganda ile geçici körlüğü uğrayarak HDP’ye ilanı aşkta bulunmaları ve destek açıklamaları,

Bahçeli’nin etrafının kasetlerle boşaltılmasıbeni bu yönde düşünmeye sevk etmektedir.

7 Haziran 2015 seçimleri, Türk Milletinin olmak veya olmamak yönünde kendi kaderini oylanacağı bir referandumsal seçimdir.

BOP’ninparçası olan AKP ve PKK&HDP Açılım Anlaşması,AKP ve HDP işbirliği, Yeni CHP’nin neoliberal milletvekillerinin desteği ile fiilen hayata geçirilecektir.

BOP projesinin son ayağı Türkiye’dir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş esaslarının tapusu olan anayasasının değişmez maddeleri,Kılıçdaroğlu ve ekibinin desteği ile yürürlükten kaldırılmaya çalışılacaktır.

Bu döneminmilletvekilleri, seçimlerden hemen sonrabir emri vaki ile karşı karşıya kalacaklar. Emperyalist ABD’nin dikte ettiği ve Türkiye’deki taşeronlarınca kaleme alınarak hazır hale getirilen ve uzun süredir sümen altında tutulan Türkiye’yi parçalama anayasasısüratle TBMM’den geçirilmeye çalışılacaktır.

Yeni anayasa ile iyice azgınlaşan ayrılıkçılar ve laiklik karşıtları, gemiyi azıya alırken, Türk Milletinin şeref ve haysiyetini rencide eden yasalar ve girişimler hızla hayata geçecektir.

Türk Milletini ismen yokederek TürkVatanını, alt etnik kimliklere Sevr mantığında parçalayarak dağıtma girişimleribaşlayacaktır. Adına da eyaletleşme denecektir.

Bu süreçten çok kısa süre önce bağımsızlı ilan ettirilecek olan Kürt Devleti, komşulardan toprak alarak büyütme sürecine girişecektir. Suriye’de, Türkiye’de ve İran’da ciddi Kürt ayaklanmaları başlayacaktır.

Türkiye’de gözyaşının çok akacağı günlere gidişin tarihi 7 Haziran 2015’dir.

Sizlerin oy kullanma tercihi,laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş değerlerine, Türk Milletine, Atatürk’e kayıtsız şartsız sahip çıkan ve bu uğurda mücadele eden partiler yönünde olmalıdır.

Devletimizin laik bir devlet kalması için,

Ülke topraklarımızın eyaletlere bölünmemesi ve parçalanmaması için,

Kardeş kavgasına mani olmak için,

ABD’nin BOP projesine Türkiye’yi kurban etmemek için,

Aklımızın, fikrimizi, vicdanımızın ve yüreğinizin sesini dinlemek durumundayız.

Lütfen Atamızın gençliğe hitabesini hatırlayınız ve tekrar ediniz.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!...

Ömer Yıldız
ulusalkanal.com.tr

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P