Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Ortak bildiriye göre, Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki köklü ortak tarihi ve kültürel bağlara dayanarak, iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek ve bölgelerinde ve ötesinde barış, istikrar ve refahı teşvik edecek dayanışmalarını ve işbirliklerini geliştirmeyi teminen, güçlü ilişkilerini her alanda daha da pekiştirme yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

İki ülkenin mutabakatıyla kurulmuş olan “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”ne atıfla, iki taraf, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın bundan sonraki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" toplantılarına eşbaşkanlık yapmaları hususunda mutabık kalındı.

Ortak Planlama Grubu toplantıları düzenlenecek

Konsey, iki yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye ve Mısır'da toplanacak. Konsey çalışmalarının eşgüdümü ve her toplantı için gündeminin hazırlanması, her iki ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından üstlenilecek. İki taraf, "Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi"ne hazırlık amacıyla, iki ülke Dışişleri Bakanlarının eşbaşkanlığında diğer ilgili Bakanlıklar ve kurumların üst düzey yetkililerinin bir araya geleceği Ortak Planlama Grubu toplantıları düzenleyecek.

İki taraf, siyasi ve diplomatik alanlar, ekonomi, ticaret, bankacılık ve mali hizmetler, yatırımlar, ulaştırma, havacılık, denizcilik, turizm, sağlık ve çalışma, güvenlik, askeri ve savunma sanayii, her türlü organize suç ve terörle mücadele, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji, enerji, madencilik, tarım, çevre, ormancılık, konutsal ve kentsel dönüşüm ile iklim değişikliği, iletişim ve enformasyon, konsolosluk işleri ve her iki tarafça mutabık kalınacak diğer alanlarda işbirliği konusunda anlaşmaya vardı.

Bahsekonu alanlarda işbirliğini etkinleştirmek amacıyla, her iki ülkenin Dışişleri Bakanları, her iki ülkenin ilgili Bakanları ile eşgüdüm halinde gerekli Mutabakat Muhtıralarını ve Anlaşmaları hazırlanmak için gerekli tüm önlemleri almak ve daha sonra da onaylanmalarını ve yürürlüğe konulmalarını teminen gerekli iç işlemlerin tamamlanmasıyla görevlendirildi.

Ortak Bildiri, bugün Kahire'de iki asıl nüsha halinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, her metin aynı derecede geçerli olmak üzere imzalandı. Metinlerin yorumlanmasından ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, İngilizce metnin geçerli olmasına karar verildi.

Kaynak: TRT Haber

# recep tayyip erdoğan # Sisi # mısır # mısır türkiye ilişkileri