Türkiye tarımda dışa bağımlı oldu

Verimleri tarım ovalarıyla bir zamanlar tarımda öncü olan Türkiye'de üretim daraltı, ithalat arttı. Türkiye 2023 yılında 14 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etti. Üstelik ithal edilen ürünlerin tamamının ülkemizde rahatça yetiştirilebiliyor olmasına rağmen...

Bir zamanlar tarım alanlarından ürettiğiyle kendi kendine yetebilen Türkiye, ithalat bağımlısı oldu. Türkiye geçtiğimiz yıl kendi topraklarında yetiştirmek yerine 14 milyar dolarlık tarım ithalatı yaptı. TÜİK’in yayımladığı son verilere göre üretimdeki açık ithalatla kapatılmaya çalışıldı, dışa bağımlılık arttı. Türkiye 2023 yılında en çok hububat ve yağlı tohum ithalatı yaptı.

Dışarıdan en fazla alınan tarımsal ürünlerin başında buğday, soya fasulyesi, pamuk ve ham ayçiçeği geliyor. 14 milyarlık ithalatın sadece 10 milyar doları buğday, arpa, mısır, pirinç ve yağlı tohum gibi hububat ürünlerine verildi. 2023 yılında buğdayda 100 yıllık Cumhuriyet döneminin en yüksek buğday ithalatı yapıldı. Rusya ve Ukrayna'da 3,5 milyar dolar değerinde 11,7 milyon ton buğday alındı.

Buğdayı Brezilya ve Ukrayna'dan 3 milyon tonluk ithalat ile soya fasulyesi izledi. En fazla bedel ödenen üçüncü ürün ise 732 bin ton ithalat karşılığı 1,6 milyar dolar ile pamuk oldu. En fazla pamuk ithalatı yaptığımız ülke ise ABD...

Türkiye, Kazakistan’dan soğan, İspanya ve İran’dan salça alır hale geldi. Türkiye'yi bu noktaya yanlış ekonomi politikaları sürükledi. Şimşek ekonomisiyle girdi maliyetlerinin artması, teşviklerin yetersiz kalması üreticiyi tarımdan el çektirdi. Çır çır fabrikalarıyla, buğday silolarıyla kendi kendine yetebilen Türkiye yavaş yavaş tarımda dışa bağımlığı hale getirildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Tarım # buğday