2022 - 2023 VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs ücreti ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen destek ödemesi VGM bursu başvuru tarihleri ve şartları hakkında sorgulamalar başladı.

2022 - 2023 VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs ücreti ne kadar?

Eğitim gören ihtiyaç sahibi ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen VGM bursu başvuru tarihleri ve şartları hakkında resmi açıklamalar bekleniyor.

VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu?

2022 - 2023 VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs ücreti ne kadar? - Resim : 1

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. 2022-2023 VGM burs başvurularının KYK başvuruları ile birlikte başlaması bekleniyor.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.

Yeni eğitim öğretim yılı için burs miktarı hakkında bir açıklama gelmedi.

2022 - 2023 VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs ücreti ne kadar? - Resim : 2

KİMLER VGM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM BURSU NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

# türkiye # açıklama # eğitim # öğretim # 2022 # VGM # 2022 VGM burs başvuruları # vgm burs # VGM burs ücreti ne kadar # vgm burs başvurusu 2023