2022 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır? PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki 2022 PTT personel alımı için başvuru tarihleri ne zaman?

2022 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır? PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT resmi internet sitesinde, 55 bin personel alımı olacağı ile ilgili duyuru yapıldı. Ancak personel alım tarihlerinin ne zaman olacağı ile ilgili açıklama henüz yayınlanmadı. Peki, başvuru şartları nelerdir? PTT yazılı sınavları hangi konuları kapsıyor?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?


PTT personel alımı güncel başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak.

Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?


PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıkları;

  • Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
  • Sözel Akıl Yürütme
  • Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
  • Türkiye Coğrafyası
  • Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
  • Ölçme becerisi
# türkiye # PTT # yönetim # Bir # ptt personel alımı # başvuru # ptt iş başvurusu # ptt işe alım personelleri # ptt iş başvuru şartları # ptt iş başvurusu nasıl yapılır