Hekimlerden 1 günlük iş bırakma eylemi

Hekimlerin özlük haklarına ilişkin düzenlemeler TBMM Genel Kurulu’nda yeniden görüşülecek. Sürecin hızlanması için hekimler bugün Türkiye genelinde iş bırakacak. Türk Tabipler Birliği süreci nasıl ele alıyor? Sağlıkçıların talepleri neler Cumhuriyetçi Hekimler 2. Başkanı Hikmet Çevik anlattı.

Hekimlerden 1 günlük iş bırakma eylemi

Hekimler bir günlük iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Hekimlerin özlük haklarını içeren kanun teklifi sağlık çalışanlarının tamamı dahil edilmek üzere TBMM Genel Kurulu’ndan geri çekildi.

Hekimler bugün yurt genelinde iş bırakma kararı aldı.

Eylemle ilgili tutumlarını açıklayan Cumhuriyetçi Hekimler 2. Başkanı Dr. Hikmet Çevik, yasanın iptalinin söz konusu olmadığını yasanın tüm kamu sağlık çalışanlarını kapsayacak bir şekilde genişletileceğine dikkat çekti.

Eylemlerin sağlık çalışanlarının haklı talepleri üzerine yapıldığını belirten Çevik, TTB yönetiminin yanlış siyasi çizgisi nedeniyle işleri bulandırdığını ifade etti.

# tbmm # türk tabipler birliği # TBMM Genel Kurulu # cumhuriyetçi hekimler # Hikmet Çevik