Sendika ile işveren uzlaştı: MKE işçilerinin maaşlarına ek zam

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’nde çalışanların saat ücretlerine ek zam yapıldı. Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu iş yerindeki ek zamla birlikte saatlik ücret seyyanen 1 lira 82 kuruş daha arttı.

Sendika ile işveren uzlaştı: MKE işçilerinin maaşlarına ek zam

İşçilerin saatlik ücretlerine zam yapıldı.

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün imzalanmasının ardından, Türk Metal Sendikası ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası arasında anlaşma sağlanmıştı. Makine ve Kimya EndüstrisiMKE işçileri adına yürütülen toplu iş sözleşmesinde saat ücretlerinde ilk altı ay için yüzde 15,66 artış yapıldı.

Sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ayları için de yüzde 5 artı enflasyon farkı konusunda da uzlaşıldı.

Sendika, ekonomide yaşanan olumsuz tablonun ardından MKE yönetimi ile yeniden bir araya geldi. 13 Ocak’ta yapılan toplantıda işçilerin maaşlarına seyyanen zam talebi değerlendirildi.

Görüşmeden uzlaşı çıktı. MKE çalışanlarının ücretlerine, önceden aldıkları zamlara ek olarak seyyanen 1,82 TL daha zam verildi. İşçilerin saat ücretlerine daha önce yapılan iyileştirmeler dikkate alındığı yüzde 64 artış sağlanmış oldu.

# sendika # Türk Metal Sen # işveren # MKE # Makine ve Kimya Endüstrisi # Makine Kimya Endüstrisi