RTÜK, 'Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı' düzenledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu "Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya, akademisyenler, demokratik kitle örgütü, kamu kurumu ve görsel medya temsilcileri katıldı. Çocukları medyanın zarlarlı etkilerinden nasıl korunacağına yönelik tartışmaların yapıldığı çalıştayda, "Çocuk Dostu Yayıncılık İlkeleri" için taslak metin hazırlandı.

RTÜK, 'Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı' düzenledi

"Çocuk Dostu Yayıncılık İlkeleri"ni belirlemek üzere konunun tarafları Ankara'da bir araya geldi.

"Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı" Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından düzenlendi.

Çalıştaya; akademisyenler, demokratik kitle örgütü, kamu kurumu ve görsel medya temsilcileri katıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açılış konuşmasını yaptığı çalıştayda, "Çocuk Dostu Yayıncılık İlkeleri" için taslak metin hazırlandı. Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Gürkan Demir de önerilerini sundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, çalıştayda şunları söyledi:

- Ülkemiz, medyadaki hızlı gelişmelere rağmen ufak tefek aksaklıklar hariç ciddi anlamda kendi öz denetimlerini yapan bir yapıya sahiptir. Bu da bizi sevindirmektedir.

- İstismar vakalarının veriliş tarzı bile zaman zaman belki de kafalarında insani duyguları barındırmayan mahluklar için hareket tarzı belirleyebilecek yönelime sebep olabilmektedir.

- Ailede şiddet, çocuğa yönelik şiddet, daha sonra bu şiddetin getirdiği istismar vakaları, okulda şiddet, okulda istismar vakaları veyahut da sosyal alandaki vakalar hepsi bir sarmaldır.

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Gürkan Demir ise şunları söyledi:

- Taslak metine göre 8 ana çerçeve belirlendi. Çocukların Üstün Yararı, Çocukların Yaşama, Sağlıklı Gelişme, Korunma ve Unutulma Hakkı, Çocukların Gizliliğinin Korunması, Kurumlar Arası İş Birliği ile Cezai Caydırıcılık başlıkları öne çıktı.

# rtük # çalıştay # Ebubekir Şahin # RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin