AYM Başkanı "153. madde" dedi! Mehmet Uçum'dan Zühtü Aslan'a "Anayasa" tepksi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, yaptığı açıklamada Anayasa'nın 153. maddesi gereği "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının kesin olduğunu" söyledi. O ifadelere Mehmet Uçum karşı çıktı. Uçum, maddenin "bireysel başvuruları" kapsamadığını söyledi.

AYM Başkanı "153. madde" dedi! Mehmet Uçum'dan Zühtü Aslan'a "Anayasa" tepksi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı yemin töreninde bireysel başvuruya ilişkin açıklamalar yaptı. Aslan, "Elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını beğenmeyebilir, bunlara katılmayabilirsiniz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması Anayasal bir zorunluluktur" ifadelerini kullanmıştı. Anayasa'nın 153. maddesini hatırlatan Aslan, sözlerine şöyle devam etti:

- Anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesin olup, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Nitekim Anayasa'da 153. maddesi gibi bir madde olmasaydı da bu sonuç değişmeyecekti. 

MEHMET UÇUM'DAN ZÜHTÜ ASLAN'A ANAYASA TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın Anayasa'nın 153. maddesini gerekçe göstermesine tepki gösterdi. Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa m. 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz." ifadesini kullandıktan sonra sözlerine şöyle devam etti:

- Ayrıca usul hukukumuzda “yeniden yargılama” bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir. Ayrıntılar ve konunun diğer tüm yönleri ekli yazıda işlenmiştir.

ANAYASA'NIN 153. MADDESİ NE DİYOR?

Anayasa'nın "Anayasa Mahkemesi Kararları" alt başlığı ile açıklanan 153. maddesi şöyle:

Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. [95]

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun (…)[96] teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

# zühtü aslan # anayasa # anayasa mahkemesi # mehmet uçum # cumhurbaşkanı erdoğan