Sanat tarihine yön veren ilk Türk kadın ressamlardan: Hale Asaf

Cumhuriyet Dönemi’nde yaşayan sanatçılar, önemli sanat eserleri üretmişlerdir. Döneminin en yetenekli kadın sanatçılarından biri olan Hale Asaf, eserlerinde göze çarpan yalın ve gerçekçi tarzı ile iç dünyasını eserlerine yansıtarak, çarpıcı işler ortaya koymuştur.

# ressam