Yerli Amerikalıların Haritası Saklanıyor İddiaları! Yerli Amerikalıların Dilinin 100 Yıla Kadar Yok Olacağı Belirtiliyor

Yerli Amerikalıların haritası hakkında kesin bir şey söylenememesi rağmen Yerli Amerikalıların nüfusu ve dili hakkında büyük ölçüde küçülme gözlendiğini belirtiyor dil bilimciler. Dil bilimciler 100 yıla kadar Yerli Amerikalıların dilinin yok olacağını belirtiyor.

Yerli Amerikalıların Haritası Saklanıyor İddiaları! Yerli Amerikalıların Dilinin 100 Yıla Kadar Yok Olacağı Belirtiliyor
Yerli Amerikalıların Haritası Saklanıyor İddiaları! Yerli Amerikalıların Dilinin 100 Yıla Kadar Yok Olacağı Belirtiliyor

Amerika'nın yerlileri şuan Amerika'da eğitim görüyor olmasına rağmen nüfusun çok küçük bir kısmını oluşturuyor ve yüzyıllar önce, şu anda Amerika Birleşik Devletleri olan topraklar çok farklı bir yerdi. Bölgede 1.000'den fazla farklı kabile, grup ve etnik gruba dağılmış 20 milyondan fazla Yerli Amerikalı yer alıyordu. Bugün, Yerli Amerikalılar nüfusun yalnızca yüzde 1,5'ini oluşturuyor ve tarihlerinin büyük bir kısmı kaybolmuş durumda ve Amerika'nın karmaşık eğitim sistemi ile Amerika yerlileri asimile edilmekte.

Yerli Amerikalıların Nüfusu Azaldı

Ocak 2016 tarihinde yapılan araştırma ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Hindistan İşleri Bürosu tarafından belirlenen ve yasal olarak tanınan 566 Kızılderili kabilesi bulunmaktadır.

Avrupa ile temastan önce 1.000'den fazla kabile, grup vardı, ancak ne yazık ki bazıları hastalık salgınları veya savaşlar sonucunda tamamen yok oldu.

Bugün, Kuzey Amerika'daki Kızılderili kabilelerinin tek bir zaman dilimindeki konumunu yansıtan tek bir doğru tarihi harita mevcut değil, çünkü Avrupalıların Amerika Kıtası'na temasından sonra sürekli değişmelere uğramıştır.

Yerli Amerikalıların Nüfusu Asimile Ediliyor

16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Yerli Amerikalıların nüfusu yaklaşık 20 milyondan 250.000'e düştü. Bugün Kuzey Amerika'da yaklaşık 2,9 milyon Yerli Amerikalı bulunmaktadır.

2000 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nüfusa göre en büyük gruplar Navajo, Cherokee, Choctaw, Sioux, Chippewa, Apache, Blackfeet, Iroquois ve Pueblo idi.

Yerli amerikalıların haritası

Yerli Amerikalıların Dili Yok Olmaya Mahkum

Amerika Birleşik Devletleri'nde Navajo dili, Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde 200.000'den fazla konuşmacıyla en çok konuşulan Kızılderili dili olmasına rağmen dil bilimciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde 20'den az Kızılderili dilinin bir 100 yıl daha hayatta kalacağı tahmin ediliyor.

# tarih # yerli amerikalılar # dilinin # amerika