Yalnızlık öldürüyor

Yalnızlaşma insan sağlığını bozuyor. Amerikan Kalp Derneği yalnız bireylerin sağlığını iyileştirmek için müdahalelere ihtiyaç olduğu uyarısında bulundu. Sonuç olarak ailenin kalbe iyi geldiği kaydedildi.

Amerika'da 65 yaş üzeri her dört kişiden biri sosyal hayattan uzakta. Çeşitli anketlere göre nüfusun yüzde 22 ila 47'si yalnız yaşıyor. Bu da sağlığı olumsuz etkiliyor. Amerikan Kalp Derneği'nin yaptığı derleme yalnız yaşayanların kalp damar ve beyin hastalıklarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Yalnızlaşma sağlığı bozdu. Amerikan Kalp Derneği Dergisinde yayımlanan bilimsel araştırma, 50 yaş üstü yetişkinlerde yalnızlığın kalp ve beyin sağlığına etkisine odaklandı.

Dört veri tabanı incelendi. Yalnızlığın koroner kalp hastalığı ve felçle ilişkili olduğu değerlendirildi. Buna karşılık, kalp yetmezliği ve bunama ile yalnızlık arasındaki ilişki daha seyrekti.

ABD’de 2018 yılında yapılan üç ayrı ankette yalnızlığın toplumdaki yaygınlığı yüzde 22 ile yüzde 47 arasında çıktı. Anketlere göre 72 yaş üstü en az yalnızlık çeken grup, 18-25 yaş arası ise en yalnız kuşak olarak görülüyor.

Araştırma Kovid-19 salgını sonrası yaşanan kapanma döneminde sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, yüz yüze faaliyetlerin azalması nedeniyle insanların daha fazla yalnızlaşmış olabileceğine dikkat çekiyor.

40-69 yaş arasındaki 479 bin 59 kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara, hanede kaç kişi yaşadıkları, arkadaşlarını veya ailesini ne sıklıkla ziyaret ettikleri, sosyal etkinliklere katılım sıklığı, hangi sıklıkla yalnız hissettiği, yakın birisine hangi sıklıkla güven duyduğu gibi sorular yöneltildi.

Yanıtlar puanlandı ve katılımcıların yüzde 9’u sosyal olarak izole, yüzde 6’sı yalnız, yüzde 1’i izole ve yalnız olarak değerlendirildi. Sosyal olarak izole ve yalnız bireylerde kronik hastalık ve sigara içme oranı yüksek çıktı. Yalnız bireyler, yalnız olmayanlara göre daha fazla depresif belirtiler gösteriyordu.

Katılımcılar ortalama 7 yıl takip edildi. 5 bin 731 kişi kalp krizi, 3 bin 471’i inme geçirdi. Kalp krizi geçirenlerden 900’ü, inme geçirenlerden 844’ü takip sırasında öldü. Sonuç olarak ailenin kalbe iyi geldiği kaydedildi.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içinde Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacaklarını belirtti.

# abd # türkiye # amerika # yalnız # yalnızlık # aile ve sosyal hizmetler bakanı