TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kritik raporu ortaya koydu. Ölüm ve ölüm nedenlerinin yer aldığı istatistikte, ölümlerin en düşük ve en yüksek olduğu iller yer aldı. Ayrıca verilerde intihar oranları da dikkat çekti. İşte Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ölüm oranları ve nedenleri...

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri açıkladı. Verilere göre de bebek ölümlerinden, koronavirüs kaynaklı ölümlere kadar pek çok dikkat çeken detaylar yer aldı. 2019 yılında 435 bin kişi ölürken, koronavirüs pandemisinin etkili olduğu 2020 yılında 507 bin 938 ve 2021 yılında 565 bin 594 kişi hayatını kaybetti. 

ÖLÜM SAYISI 2022 YILINDA 504 BİN 839 OLDU

Ölüm sayısı 2021 yılında 566 bin 485 iken 2022 yılında %10,9 azalarak 504 bin 839 oldu. Ölen kişilerin 2022 yılında %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5,9 OLDU

 Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2021 yılında binde 6,7 iken 2022 yılında binde 5,9 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düşerken 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düştü.

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor - Resim : 1

KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, BİNDE 11,7 İLE SİNOP OLDU

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2022 yılında binde 11,7 ile Sinop oldu. Bu ili binde 11,2 ile Kastamonu, binde 10,3 ile Edirne, binde 10,2 ile Kırklareli izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,0 ile Batman izledi.
 

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor - Resim : 2

ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA DOLAŞIM SİSTEMİ KAYNAKLI HASTALIKLAR İLK SIRADA YER ALDI

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2022 yılında %35,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor - Resim : 3

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN %42,3'ÜNÜ İSKEMİK KALP HASTALIĞI OLUŞTURDU

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %42,3'ünün iskemik kalp hastalıklarından, %23,5'inin diğer kalp hastalıklarından, %19,2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor - Resim : 4

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL, %47,0 İLE ÇANAKKALE OLDU

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2022 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %47,0 ile Çanakkale oldu. Bu ili %46,4 ile Kırşehir, %44,0 ile Balıkesir, %43,8 ile Afyonkarahisar izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %25,5 ile Kilis oldu. Bu ili %27,5 ile Ağrı, %28,8 ile İstanbul, %29,8 ile Van izledi.

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor - Resim : 5

TÜMÖRDEN KAYNAKLI ÖLÜMLERE EN ÇOK GIRTLAK VE SOLUK BORUSU/BRONŞ/AKCİĞER TÜMÖRÜ NEDEN OLDU

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %29,4'ünün gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, %7,9'unun kolonun kötü huylu tümöründen, %7,8'inin midenin kötü huylu tümöründen öldüğü görüldü.

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor - Resim : 6

İYİ VE KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERDEN KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL, %21,8 İLE AĞRI OLDU
 

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il %21,8 ile Ağrı oldu. Bu ili %18,8 ile Kars, %18,6 ile Iğdır ve Erzurum, %18,5 ile Bayburt ve Ankara izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %8,5 ile Siirt oldu. Bu ili %10,0 ile Kilis ve Gaziantep, %10,1 ile Şanlıurfa, %10,6 ile Hatay izledi.

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor - Resim : 7

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9,2 OLDU

Bebek ölüm sayısı, 2021 yılında 10 bin 89 iken 2022 yılında 9 bin 522 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2021 yılında binde 9,3 iken 2022 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti.

 TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor - Resim : 8

BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI BİNDE 11,2 OLDU

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2021 yılında 11,3 iken 2022 yılında binde 11,2 oldu.

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı! O iller başı çekiyor - Resim : 9

Kaynak: data.tuik.gov.tr

# tüik verileri # türkiye istatiktik kurumu # ölüm # kanser