En Korkutucu Doğa Olaylarından Biri Yaklaşıyor!

Uzmanların, "Doğanın En Korkutucu Gösterilerinden Biri" olarak adlandırdığı toz fırtınalarının son on yılda şiddetinin arttığını gözlemledi. Uzmanlar toz fırtınaları hakkında uyarıyor ve son on yılda tahmin edilenden daha büyük hasarlara neden olduğunun altını çiziyor.

En Korkutucu Doğa Olaylarından Biri Yaklaşıyor!
En Korkutucu Doğa Olaylarından Biri Yaklaşıyor!

BM yetkilileri tarafından “doğanın en korkutucu gösterilerinden biri” olarak tanımlanan toz fırtınaları, dünyanın birçok bölgesinde çarpıcı biçimde daha yaygın hale geldi. Doğanın bu muazzam güçleri mevsimsel bir doğa olayı olsa da bunların yüzde 25'e kadarı artık kötü arazi yönetimi ve iklim değişikliği gibi insan kaynaklı faktörlere atfedilebilir. 

Toz Fırtınalarının Şiddeti Büyüyor

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) bu hafta, ilerlemelerini ve ileriye dönük yolları tartışmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentinde toplanıyor. Bugün, yani 15 Kasım Çarşamba günü yapılan toplantıda, kum ve toz fırtınalarının küresel tarım, sanayi, su ve hava kalitesi ile insan sağlığı üzerindeki etkilerini dünyanın nasıl ele alabileceği yolları tartışıldı.

Kum ve toz fırtınaları, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında zorlu teşkil ediyor. Ancak kum ve toz fırtınaları insan faaliyetleri nedeniyle şiddetlendiği gibi, insan faaliyetleri yoluyla da azaltılabileceği öneriliyor.

Atmosferde büyük miktarda kum ve toz kaldıran fırtınaların hareketliliği gözlemlendi. Toz fırtınaları bu derecede artmaya devam ederse, fırtınaların altında bu olay çevre, altyapı ve insan sağlığı açısından büyük sorunlara neden olabilir hatta ölümcül sonuçlara kadar uzanabilir.

En Korkutucu Doğa Olaylarından Biri Yaklaşıyor!

Toz fırtınalarının ciddi boyutta gözlemlendiği bölgelerde mahsullerin zarar görmesine, hayvanları ölümüne ve ormanların tahribine yok açmıştı. Toz fırtınaları yüzünden son on yılda da yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve önemli derecede solunum hastalıklarına neden oldu. Birikme alanlarında atmosferik toz, özellikle yerel endüstriyel kirlilikle birleştiğinde, solunum yolu hastalıkları gibi insan sağlığı sorunlarına neden olabilir veya bunları kötüleştirebilir. İletişim, enerji üretimi, ulaşım ve tedarik zincirlerinin de düşük görünürlük ve toza bağlı mekanik arızalar nedeniyle kesintiye uğrayabileceğini söyledi.

Dünyanın bazı bölgelerinde kum ve toz fırtınalarının sıklığı son birkaç on yılda iki katına çıktı. Artık her yıl atmosfere 2 milyar ton kum ve tozun girdiği tahmin ediliyor; bu, 350 Büyük Gize Piramidinin ağırlığına eşit.

# en korkutucu doğa olayları # BİLİM TEKNOLOJİ