Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon mesajı! EKK toplantısının ardından açıklama geldi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken, yapısal reform çalışmalarının da hızla devam ettiği bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon mesajı! EKK toplantısının ardından açıklama geldi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

EKK'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısının ardından yazılı açıklama gerçekleştirildi.

Açıklamada, 6 Şubat depremlerinin birinci yılının geride bırakıldığı hatırlatılarak, deprem bölgesinde, son bir yılda konut ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü çabanın sarf edildiği, depremin yaralarının sarılması için gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.

Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve güçlü yapısını koruduğu vurgulanan açıklamada, bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaların uygulanmasına devam edildiği kaydedildi.

"Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarımız da hızla devam etmektedir" ifadesine yer verilen açıklamada, bugünkü toplantıda 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durumun ele alındığı aktarıldı.

Bu kapsamda, afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımların, belirtilen takvim çerçevesinde ilerlediği bildirilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

- Reform niteliğinde düzenlemeleri içeren ve hayata geçirildiğinde ekonomik ve sosyal alanlarda yapısal iyileşmeleri sağlayarak kalkınma hızımızın artmasına önemli katkı sağlayacak tedbirlerden, yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanan tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedilmiş olup, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
- Sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliğinin artırılarak kaynakların daha üretken alanlara yönelmesi amacıyla finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Bu çalışmalarla bireysel tasarrufların daha etkin kullanılması ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması amaçlanmaktadır.
- Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'ne (YTAK) ilişkin mevcut durum değerlendirilmiştir. Büyük ilgi gören YTAK programı, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecektir.
- Tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan Toplumsal Yatırım Notu çalışmalarında gelinen son durum üzerinde durulmuştur.

Açıklamada, finansal altyapıyı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY ödeme sistemine ilişkin son dönem gelişmelerin Kurul üyeleriyle paylaşıldığı dile getirildi.

TROY'un kullanımında düzenli bir artış gözlendiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde TROY kullanımının yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ekonomi koordinasyon kurulu # enflasyon