Tasarruf paketine memurlardan ilk tepki

Kamuda tasarruf paketine memur sendikalarından itirazlar geldi. Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen tasarruf paketi ile kamu görevlilerinin haklarında geriye gidişi olduğunu belirtti.

AK Parti hükümetinin tasarruf paketine memur sendikaları karşı çıktı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen’den peş peşe yazılı açıklamalar yapıldı. İki konfederasyon da tedbir paketinde kamu çalışanlarının kazanılmış haklarının geriye gidişine neden olacak maddeler olduğuna dikkat çekti.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI “İSTİHDAM ÖNCELENMELİ”

Mamur Sen Genl Başkanı Ali Yalçın, kamuya personel alımının tasarruflara konu edilemeyeceğini belirtti.

 - Kamu harcamalarında tasarrufa gidilirken istihdam öncelemeli, kamu görevlilerinin çalışma koşulları değiştirilmemeli, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasına engel olunmamalıdır. Personel istihdamında; artan nüfus ve kamu hizmeti gerekliliği birlikte değerlendirilmeli, başta sağlık, eğitim, tarım vb alanlara ilişkin personel ihtiyacı tasarrufa konu edilmemeli, emekli olan kadar değil kamu hizmetinin ihtiyacı kadar istihdam yapılmalıdır.

 Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de sadece emekliye ayrılan kişilerin yerine memur alınması maddesinin gözden geçirilmesini istedi.

Memur konfederasyonları esnek ve uzaktan çalışma modeli konusuna da tepki gösterdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Çalışmaya bağlı doğabilecek maliyetler personelin üzerine bırakılmamalıdır” değerlendirmesini yaptı.

ÖNDER KAHVECİ/ TÜRKİYE KAMU SEN GENEL BAŞKANI “BEKLENEN ETKİ YARATAMAYACAK”

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de “Kamu görevlilerinin haklarında geriye gidişi olduğu anda karşı çıkarız” dedi.

 - Personel servislerini sonlandırmanın da kamuya hiçbir faydası olmayacağı gibi aksine zarar getireceği açıktır. Bu karar özellikle trafik yoğunluğunun olduğu büyükşehirlerde daha fazla trafik, iş gücü kaybı ve yakıt masrafı yaratacaktır. Kamu lojmanları nispeten daha uygun kiralar nedeniyle imkânı olan çalışanlarımız açısından bir kolaylık yaratmaktadır. Rayiç bedel biçmek zaten kiralar nedeniyle personel temininde güçlük çekilen yerlerde durma noktasına gelmiş olan kamu hizmetlerinin tamamen aksamasına yol açacak, beklenen etkiyi yaratamayacaktır.

Servis hizmetlerinin 3 yıl boyunca sona ermesi önerisine Memur Sen Genel Başkanı Yalçın da karşı çıktı. Yalçın, memurların mağdur olacağını belirtti.

# memur sen # tasarruf