Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi ihalesi iptal edildi

Danıştay 13. Dairesi, Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüştürülmesine ilişkin ihalenin iptalina karar verdi. Kararda ihalenin hukuka uygunluk olmadığı tespit edildi.

Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi ihalesi iptal edildi

Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi ihalesi iptal edildi. Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin temyiz başvurusu üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili kararını verdi.

Kararda “Davaya konu ihale işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır’ denildi. Ayrıca düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak ihalenin iptaline oy birliği ile karar verildi.

Böylece Danıştay 13. Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada hukuka aykırılık bulunmadığını hükmeden Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin TOKİ ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açtığı davayı Ankara 16. İdare Mahkemesi 7 Eylül 2023’te karara bağlanmış ve ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmişti.

# ibb # atatürk havalimanı # millet bahçesi # son dakika