Veterinerler sağlıkta şiddet yasasının dışında tutuluyor

Gıda ve hayvan sağlığı denetimlerinin neredeyse her aşamasında olan veteriner hekimler kanunların verdiği haklardan yararlanamıyor. Veteriner hekimlerin, Sağlık’ta Şiddet Yasası kapsamı dışında tutulmaları hem hekimlerin hem de bütün toplumun sağlığını tehdit ediyor.

Veteriner hekimler hayvan hastalıkları tedavisinin yanı sıra gıda denetimlerinde de önemli rol oynuyor. Ancak veteriner hekimler kanunların sağlık çalışanlarına tanıdığı birçok haktan yararlanamıyor. Veteriner hekimlere mesleki alanda gereken güvenlik koşulları sağlanmadığı gibi, sağlıkta şiddet yasası kapsamının da dışında tutuluyor.

Yalnızca veteriner hekimlerin değil toplum sağlığını tehdit eden güvenlik eksiği birçok şiddet olayına da neden oluyor.

"Toplumun sağlığını tehdit ediyor, denetimi yapılamayan bir çiftlikten bütün etler vatandaşların sofrasına gidiyor."

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan, konuyu Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Arslan, veteriner hekimlerin birçok alanda ayrımcılığa maruz kaldığını da vurguladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# veteriner # sağlıkta şiddet