İsrail Nüfusu Ne Kadar? 2023 Güncel Nüfusu Kaç?

İsrail nüfusu ne kadar 2023 konusunda yoğun bir merak konusu. İsrail'in Filistin'de uyguladığı savaş suçlarının ardından vatandaşlar İsrail'in nüfusunun ne kadar olduğunu merak ediyor. Çevresindeki ülkelere göre çok küçük olan İsrail nüfusu ne kadar?

İsrail Nüfusu Ne Kadar? 2023 Güncel Nüfusu Kaç?
İsrail Nüfusu Ne Kadar 2023 Güncel

İsrail, Orta Doğu'da yer alan küçük bir ülkedir. Ancak, nüfusu oldukça yoğundur. 2023 yılı itibarıyla İsrail'in nüfusu yaklaşık olarak 9.700.000'dir. Bu nüfusun %74,2'sini Yahudiler, %20,9'unu Araplar ve %4,8'ini ise Hristiyanlar ve diğer dinler oluşturur.

İsrail Nüfusu Ne Kadar? 2023 Güncel Rakam

İsrail'in nüfusu, son yıllarda sürekli olarak artmaktadır. Bu artışın başlıca nedenleri arasında, doğum oranının yüksek olması, göç ve doğal nüfus artışının yanı sıra, 1967'de işgal edilen topraklardan İsrail'e göç eden Filistinlilerin varlığı sayılabilir. İsrail'in nüfusunun yaş dağılımı incelendiğinde, genç bir nüfusa sahip olduğu görülmektedir. Nüfusun %25'i 15 yaşın altında, %65'i ise 15-64 yaş arasındadır. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise %10'dur. İsrail'in nüfusunun cinsiyet dağılımında ise, erkeklerin sayısının kadınlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Nüfusun %51,3'ünü erkekler, %48,7'sini ise kadınlar oluşturmaktadır. İsrail'in nüfusunun yoğun olduğu bölgeler, ülkenin kuzey ve güney kesimleridir. Ülkenin başkenti Tel Aviv, nüfusun en yoğun olduğu şehirdir. Tel Aviv'i, Haifa, Beerşeba ve Jerusalem takip etmektedir.

İsrail nüfusu ne kadar güncel 2023

İsrail'in nüfus artışının, ülke ekonomisine ve sosyal yapısına önemli etkileri bulunmaktadır. Nüfus artışının, işgücü piyasasını genişlettiği ve ekonomik büyümeyi desteklediği görülmektedir. Ayrıca, nüfus artışının, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere olan talebi de artırması beklenmektedir.

İsrail Nüfusunun Geleceği

İsrail'in nüfusunun, gelecek yıllarda da artmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu artışın, doğum oranının yüksek olması ve göç nedeniyle gerçekleşmesi öngörülmektedir. İsrail'in nüfus artışının, ülke ekonomisine ve sosyal yapısına önemli etkileri olması muhtemeldir. Nüfus artışının, işgücü piyasasını genişleteceği ve ekonomik büyümeyi destekleyeceği görülmektedir. Ayrıca, nüfus artışının, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere olan talebi de artırması beklenmektedir.

İsrail'in Savaş Suçları Sonrası Nüfus Yoğunluğunun Değişimi

İsrail'in Filistine karşı uyguladığı politikalar sebebiyle ülkeyi terk eden önemli çoğunlukta yahudi bir kesimde bulunmakta. Bu kişilerin çoğunluğu Türkiye'ye göç ettiler ve İsrail topraklarını terk ettiler. Onlar halen vatandaş olarak göründüğü için kaç kişi tamamen İsrail'i terk etti henüz bilinmiyor.

# İsrail'in kaç tane vatandaşı var # İsrail nüfusu ne kadar