Kurşun IQ Seviyesini Düşürüyor! Kurşun Nerede Kullanılır?

Kurşun kullanımının etkisi Dünya Bankası tarafından tespit edilmiş, kullanımı aşamalı olarak düşürülmüştü. Ama Dünya Bankası'nın yakın zamanda gerçekleştirdiği analizler, gelişmekte olan o ülkelerde kurşun kullanımının tehlikesini gözlemledi.

Kurşun IQ Seviyesini Düşürüyor! Kurşun Nerede Kullanılır?
Kurşun IQ Seviyesini Düşürüyor! Kurşun Nerede Kullanılır?

Kurşunlu benzinin aşamalı olarak kullandığımızdan malzemelerden kaldırılmasına rağmen, kurşuna maruz kalmanın hâlâ dünya nüfusunun kalpleri ve zihinleri üzerinde büyük bir etkisi var. Yeni araştırmaya göre, kurşun zehirlenmesinin mevcut etkisi önceden düşünülenden çok daha büyük; Yapılan araştırmaya göre kurşunun kana karışması ile insanlar üzerinde 5,5 milyon kardiyovasküler hastalıktan ölüm ve 765 milyon IQ puanı kaybına neden oldu.

Kurşun IQ Kaybına Neden Olan Olaylar

Bir nörotoksin görevi gören çevredeki kurşuna maruz kalma, IQ puanlarının azalması, daha kötü zihinsel sağlık, daha düşük dürtü kontrolü ve hatta artan şiddet ile ilişkilendirilmiştir. 20. yüzyılda doğan tüm bir nesil insanın, kişiliğini etkili bir şekilde değiştirdi.

Bu kahrolası delillerin farkında olan Dünya Bankası, Mayıs 1996'da kurşunlu benzinin dünya çapında aşamalı olarak durdurulması çağrısında bulundu.

kurşun kullanımının zararı

Ancak kurşunun etkisi dünyanın gelişmemiş ülkelerinde kullanımı hâlâ devam ediyor. Bilim insanları tarafından bugüne kadarki hazırlanan en kapsamlı olan yeni bir rapora göre pişirme ekipmanlarında, boyada, kozmetik ürünlerde ve oyuncaklarda yüksek oranda kurşun kirliliği tespit etti.

Araştırmacılar, ortalama 25 gelişimini tamamlayamamış ülkede analizler yaptı. Gelişimini tamamlayamamış ülkelerdeki 70 pazar yerinden 5.000'den fazla tüketici ve gıda ürününü toplayıp analiz etti ve bunların yüzde 18'inin ilgili güvenlik düzenlemelerini aşan kurşun seviyelerine sahip olduğu sonucuna vardı.

Bununla birlikte, Dünya Bankası'ndaki araştırmacılar yakın zamanda dünya çapında kurşuna maruz kalmanın küresel sağlık yükünü yeniden değerlendirdiler. Kurşunlu benzinin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasından bu yana kandaki kurşun seviyelerinin önemli ölçüde azaldığını bulmuş olsalar da, bunun sağlık üzerindeki etkisi hala çok büyük.

Bulgular, tahmini IQ kaybının ve kardiyovasküler hastalıktan kaynaklanan ölümlerin önceki tahminlere göre sırasıyla yaklaşık yüzde 80 ve 6 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Etkilenen bölgelerde ortalama olarak kurşuna maruz kalma, yaşamlarının ilk beş yılı boyunca çocuk başına 5,9 IQ puanı kaybına neden oldu.

Kurşun IQ Seviyesini Düşürüyor! Kurşun Nerede Kullanılır?

Kurşuna maruz kalma ile oluşan yükün yüzde 95'e varan oranı düşük ve orta gelirli ülkelerde hissediliyor.

Bu bulgular göz önüne alındığında araştırmacılar, dünyanın kurşunun küresel sağlık üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmesi ve politikalarını buna göre yeniden ayarlaması gerektiğine inanıyor. Kurşun kirliliği sıklıkla geçmişte kalan bir sorun olarak görülüyor ancak gezegenin bazı bölgelerinde her zamanki gibi zarar verici olmaya devam ediyor.

# kurşun nerede kullanılır # Kurşun IQ Seviyesini Düşürüyor # sağlık # dünya bankası