Ailenin korunması için plan devrede

Aileyi koruma ve güçlendirme eylem planı 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü’nde açıklandı. Programı tanıtan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 4 yıllık planın 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğini duyurdu.

Ailenin korunması için plan devrede

Pilot uygulama için ise toplamda 6 il belirlendi. Göktaş şunları söyledi:

- Aile milli ve Manevi değerlerin kuşaklar arası aktarılmasını sağlayan geleceğe inşa eden en önemli birlikteliktir. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde hazırladık.

Aile yapısını korumak ve güçlendirmek için 4 yıllık eylem planı ilan edildi. Plan 5 stratejik amaca dayanarak, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içeriyor:

- Küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi, aileye duyarlı çevre politikaları ile ailelerin afet ve acil durumlara dayanıklılığın artırılması beş temel stratejik amacımızdır.

 Eylem planını Uluslararası Aile Günü’nde açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, belirlenen pilot illerle ilgili bilgi verdi.

Bakan Göktaş, ailenin korunabilmesi için toplumun tüm kesimleriyle iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

- Politikalarımızı doğurganlık hızının en düşük olduğu 3 ilimiz olan Karabük Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan üç ilimiz İzmir Antalya ve Karaman'da pilot uygulamalarına belirleyeceğiz.. Bu hedeflerimize elbette tek başımıza ulaşmamız mümkün değildir. Toplumun tüm kesimlerinin eşgüdüm içerisinde bulunması büyük önem arz etmektedir.
# ailenin korunması