Radyasyona Ne Kadar Maruz Kalıyoruz?

Radyasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu duymuşuzdur ve radyasyon tabelasını en azından hastanelerde görmüş olmalıyız ve girilmesi yasak bölgedir. Radyasyondan ne kadar uzak kalmaya çalışsak da belli bir miktar radyasyonu su ve hava gibi temel etken maddelerden alıyoruz.

Radyasyona Ne Kadar Maruz Kalıyoruz?
Radyasyona Ne Kadar Maruz Kalıyoruz?

Radyasyon, enerjinin elektromanyetik dalgalar veya hareketli atom altı parçacıklar halinde yayılmasıdır. Doğal radyasyon toprakta, suda, havada ve vücutta bulunan doğal olarak oluşan birçok radyoaktif maddeden gelir. İnsanlar her gün havadan, yiyeceklerden ve sudan radyasyon türlerini solur ve yutarlar. Bizde günde ne kadar radyasyona maruz kaldığımızı araştırdık ve bunu sizinle paylaşmak istedik.

1. Doğal Radyasyon Radon - Yerküre Radyasyonu %42

doğal radyasyon

Dünyamızda yerkabuğunda yaygın ve fazla miktarda bulunan radyoaktif radyum elementinin (Ra- 226) bozunması sırasında salınan “radon gazı” doğal radyasyon düzeyini artıran en önemli sebeplerden biridir.

2. Binalar - Toprak %18

binalardan radyasyon

Yakın zamana kadar doğal radyasyonun önemsiz ve değiştirilemez bir arka-plan radyasyonu olduğu düşünülüyordu. Günümüzde ise en önemli doğal radyasyon kaynağı olan Radon nedeniyle ışınlanmanın azaltılması için tedbirler alınmaktadır. Büyük binalar, geniş ve kapalı yerler Radon miktarının yüksek olduğu yerlerdir. Havalandırılmayan bodrum katlarında Radon gazı birikir; dolayısyla bu tür yerlerin havalandırılmasına dikkat etmek gerekir.

3. Yiyecek ve Sular %11

YİYECEK VE SULAR  %11

Yiyeceklerin üretilmesinden sonra korunması için de radyasyon kullanılır. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede, bozulmalarını engellemek üzere farklı besinler radyasyonla ışınlanmaktadır. Ülkemizde ışınlanan ürünlerin paketlerinde, ışınlandıklarına dair uyarıların bulunması zorunludur.

4. Yapay Radyasyonlar Medikal Uygulamalar %14

YAPAY RADYASYONLAR MEDİKAL UYGULAMALAR %14 Yapay kaynaklardan alınan radyasyonun büyük bir bölümü medikal kaynaklıdır. Medikal kaynaklı radyasyon, tanılama için kullanılan x-ışınına veya tanılama ve tedavi için kullanılan radyoterapi ve nükleer tıp uygulamalarına maruz kalan hastalar için özel önem arzeder. Medikal uygulamalardan alınan doz miktarları diğer insan yapımı kaynaklardan alınan doz miktarına kıyasla daha fazladır.

Yapay kaynaklardan alınan radyasyonun büyük bir bölümü medikal kaynaklıdır. Medikal kaynaklı radyasyon, tanılama için kullanılan x-ışınına veya tanılama ve tedavi için kullanılan radyoterapi ve nükleer tıp uygulamalarına maruz kalan hastalar için özel önem arzeder. Medikal uygulamalardan alınan doz miktarları diğer insan yapımı kaynaklardan alınan doz miktarına kıyasla daha fazladır.

5. Nükleer Endüstri %1

NÜKLEER ENDÜSTRİ %1

Nükleer ölçüm aygıtları kayaların yoğunluk ve kimyasal elementlerini saptamakta kullanılmaktadır. Benzer aygıtlarla petrol ve maden aramaları da yapılmaktadır.

# BİLİM TEKNOLOJİ # radyasyon