Ergenekon hakimlerinin bölünme anayasasındaki rolü

Ufuk Akkaya

Ufuk Akkaya

Köşe Yazısı

“Bir kısım sanıklar ve müdafileri bugünkü oturumdaki sözlü beyanları ve verdikleri yazılı dilekçelerinde, tanıkların hazır olduklarını beyan ederek dinlenmelerini, diğer bir kısım sanıklar ve müdafileri de tanıklarını hazır etmemiş bile Mahkeme vasıtasıyla çağrılarak dinlenmelerini talep etmiş iseler de; mahkememizin 11.01.2013 oturumunun 18 no lu kararında verilen ayrıntılı gerekçe dikkate alınarak bugüne kadar dinlenen tanıklar ve beyanları nitelik ve nicelik olarak Mahkememiz açısından maddi gerçeği vuzuha kavuşturulmaya yeterli olduğundan bu konudaki taleplerin reddine.

Ergenekon hakimleri bugün imza attı bu karara, hem de oy birliği ile.

Avukatlar isyan ediyor.

Yukarıdaki ifadeleri hangi hukukçuya sorduysam isyan etti.

Kararı anlayacağımız şekilde özetleyelim:

“Sanıklar ve avukatları tanık talebinde bulundular, hatta tanıklarını duruşma salonuna getirdiler. Ancak biz (Ergenekon hakimleri) bugüne kadar dinlediğimiz tanıklar ve o tanıkların beyanları nitelik ve nicelik olarak madiği gerçeği açığa kavuşturmamıza yetti. Bu gerekçe ile tanık dinlenmesini reddediyoruz.”

Hakimler oy birliği ile diyor ki;

“Biz kararımızı verdik,

“Gerçeği açığa çıkardık, bu nedenle sizin tanığınızı dinlemeyiz,

“Ergenekon tutukluları ve avukatlarının tanıklarını dinlemeyiz,

“Kavuşturmanın genişletilmesini de kabul etmeyiz,

“Esas hakkındaki savunmalar da bizi etkilemez,

“Çünkü kararımızı verdik,

“Savcı beraat bile istese biz kararımızı verdik!”

CMK NE ZAMAN GEÇERLİ?

Bu ihsas-ı rey değil de ne öyleyse.

Soruyorum hukukçuklara, hepsi; “bal gibi ihsası rey, o hakimler o dosyaya bakamaz artık” diyor.

CMK’nın 178’inci maddesi gereğince sanıkların duruşmada hazır ettiği tanıkları mahkeme dinlemek zorunda.

Şu maddeyi birlikte okuyalım:

“Madde, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından, bir kimsenin daveti hakkında 177 üncü maddeye göre sanık tarafından yapılan istemin, reddine ilişkindir.

Madde ret hâlinde sanığa iki hak vermektedir.

1. Sanık, o kimseyi doğrudan doğruya davet ettirebilir. Bu hâlde sanık bir dilekçe ile başvurur ve o kimsenin yol giderleri ile tarifesine göre ödenmesi gerekli tazminat bedelini mahkeme kalemine yatırır. Bunun üzerine kişi mahkemece çağırılır ve davetiye ile birlikte yatırılan para kendisine verilir. Adı geçen artık davete uymakla yükümlüdür. Sözü geçen para tebligat sırasında verilmemekle beraber mahkeme kalemine yatırıldığı tebligatta kaydedilmiş olursa yine hazır bulunmakla yükümlü olur.

2. İkinci hâl sanığın, davet edilmesini istediği kimseyi kendisinin getirmesidir. Bu kişinin açıklamaları olayın aydınlatılmasına yarayacak olursa, mahkeme, gider ve tazminatın Devlet Hazinesinden ödenmesine karar verebilecektir.”

Kanun çok net, sanığa davet edilmesini istediği kimseyi kendisinin duruşmaya getirmesi hakkını vermiş.

Yoruma da kapalı, CMK mahkemeye; “duruşmaya gelen tanığı dinleneceksin” diyor.

Ancak Ergenekon hakimleri bir kez daha çiğnedi geçti kanunları.

Bir Genelkurmay Başkanı Ergenekon’da tanık olmak için Silivri’ye duruşma salonuna gitmiş ne gam.

Kim itibar eder Orgeneral Işık Koşaner’e!

Onlara tecavüzcü, öz yeğenini satan, eli kanlı teröristler yakışır.

Sahte haham ne de güzel yakışıyor Ergenekon tertipçilerine.

Atatürk’e söven müspet, Genelkurmay Başkanı menfi!

Hakimler madem karar verdi, o halde neden duruşmayı 11 Mart gününe erteledi?

Bu kararla ne kollanıyor?

Akıllarda ne var?

Pozisyon mu alıyorlar?

Yoksa yeni bir tertip mi var?

Neden Mart?

Hemen hatırlayalım, uzlaşma komisyonu için Başbakan Erdoğan’ın verdiği bitiş tarihi de Mart!

Tesadüf olmasa gerek…

“AVUKAT HER DURUŞMA KONUŞMAZ”

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük 6 yıldır tutuklu.

Küçük’e medyada denmeyen kalmadı.

Yüzlerce kez infaz edildi!

Ancak bugüne kadar ne Veli Küçük’ün ne de avukatı Zeynep Küçük’ün talep ettiği bir tanık dinlendi.

Kime söylüyorum.

Karşınızda “avukat öyle her duruşma konuşmaz” diyen bir mahkeme başkanı varsa (Hasan Hüseyin Özese) her şey olur yargılamada.

Bu arada yüzlerce avukat ve izleyicinin önünde ağızdan çıkan, “avukat öyle her duruşma konuşmaz” sözleri duruşma tutanaklarına da girmedi.

Ama hesabı sorulacak, halk soracak…

Ufuk Akkaya

ulusalkanal.com.tr

# ergenekon # bölünme # rolü