Yerkabuğu Dünya'nın Çekirdeğine Kadar Su Sızdırıyor

Yerkabuğu Dünya'nın çekirdeğine su sızdırdığını belirledi bilim insanları. Dünya'nın çekirdeğindeki su miktarı manto tabanı ile çekirdeğin tepesi arasındaki sınırı değiştirdi.

Yerkabuğu Dünya'nın Çekirdeğine Kadar Su Sızdırıyor
Yerkabuğu Dünya'nın Çekirdeğine Kadar Su Sızdırıyor

Dünya'nın içinde, dış çekirdeğin erimiş kabuğunun hemen çevresinde ince bir tabaka vardır. Kökeni onlarca yıldır belirsizliğini koruyor ancak araştırmacılar artık bunun nedeninin tam da burada olduğuna inanıyor: Bu farklılaşmanın oluşmasına ilk etapta yüzeydeki su neden oluyor. Bunu, tek bir elementin konsantrasyonunun oraya düştüğünü varsayarak açıklamak zordur, ancak yaygın bir kimyasal reaksiyonun meydana gelmesi durumunda açıklanabilir.

Dünya'nın Çekirdeğinde Okyanus

Su, binlerce kilometre boyunca bir tıkaç deliğinden damlamıyor. Alçalan tektonik plakalar tarafından aşağıya taşınıyor ve sonunda 2.900 kilometrelik (1.800 mil) bir yolculuğun ardından çekirdeğe ulaşıyor. Süreç yavaş ama milyarlarca yıl boyunca yüzeyden gelen su, manto tabanı ile çekirdeğin tepesi arasındaki sınırı değiştirdi.

Hidrojen açısından zengin, silikat bakımından fakir katman yaklaşık birkaç yüz kilometre kalınlığındadır ve çekirdeğin 6.970 kilometre (4.330 mil) çapında olduğu göz önüne alındığında temelde film benzeridir. Su değişimi senaryosu, bu değiştirilmiş sıvı metal katmanının, mantoya doğru hareket eden silika kristalleri oluşturan reaksiyonlarla sonuçlanmasını sağlar. Ayrıca jeologlar tarafından ölçülen bir şey olarak, katmanın daha az yoğun ve daha düşük sismik hıza sahip olması bekleniyor.

Yıllardır Dünya'nın çekirdeği ile mantosu arasındaki madde alışverişinin az olduğuna inanılıyordu. Ancak son zamanlardaki yüksek basınç deneyler farklı bir hikayeyi ortaya koyuyor. Suyun çekirdek manto sınırına ulaştığında çekirdekteki silikonla reaksiyona girerek silika oluşturduğunu bulduk.

Yer Kabuğu Dünyanın Çekirdeğine Kadar Su Sızdırıyor

Bu keşif, aşırı basınç altında demir sıvısındaki karbonla reaksiyona giren sudan oluşan elmaslara ilişkin önceki gözlemlerimizle birlikte, çok daha dinamik bir çekirdek-manto etkileşimine işaret ediyor ve önemli miktarda malzeme alışverişi olduğunu gösteriyor.

Gezegenimizin derin iç kısımları hakkında bilmediğimiz çok şey var. Büyük ve küçük depremlerden toplanan daha kesin sismik veriler ve daha iyi simülasyonlar, gezegenimizin iç kısmına ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. 

Ancak son zamanlarda araştırmacılar, Ay'ı oluşturan gezegen çarpışmasından çekirdeğin etrafındaki iki bölgenin kaldığına dair kanıtlar buldular.

# Dünya'nın Çekirdeği # Yerkabuğu # BİLİM TEKNOLOJİ # su # okyanus # dünya