Asya’da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı: Sonuç Bildirgesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve USMER'in ortak düzenlediği ‘Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı’ sona erdi. Çalıştay'ın ardından sonuç bildirgesi açıklandı.

Asya’da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı: Sonuç Bildirgesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve USMER'in ortak düzenlediği ‘Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı’ sona erdi. Çalıştay'ın ardından sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirinin tamamı şu şekilde:


Asya’da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı: Sonuç Bildirgesi

İstanbul, 19 Kasım 2023

17-18-19 Kasım 2023 günlerinde İstanbul’da toplanan Asya’da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı’na Rusya, Çin, İran, Japonya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti ve Türkiye’den katılan bizler, Çalıştayımızıörgütleyen Ulusal Strateji Merkezi (USMER) Başkanlığına ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne, oluşturdukları verimli bilimsel ortam, mükemmel düzenleme ve konukseverlik için yürekten teşekkür ederiz.

Bizler, devletin doğum yeri olan Asya’da, dünya tarihine yön veren devletler kurmuşbir medeniyet birikiminin mirasçıları olarak, küresel çıkar sisteminin çıkmaza girdiği günümüz koşullarında,Asya’dan yükselen yeni uygarlığın kuruluşuna kültür ve bilim cephesinde emek verme kararımızı bütün insanlığa ilan ediyoruz.

ABD merkezli ve Avrupa merkezli sözde bilimsel safsatalara asla itibar etmeyeceğimize, bilimsel gerçekliği insanlığa sunma görevimize daime bağlı kalacağımıza, derin teorik çalışmalarla bilimin ve felsefenin ufkunu açacağımıza söz veriyoruz.

Asya ve Avrupa’nın kucaklaştığı İstanbul’dan Hümanizm bayrağını yükseltiyoruz. İnsanlığın ortak geleceği için, devletlerimiz arasında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çalışacağız.

Asya’nın bilim emekçileri olarak, insan odaklı çözümlere hizmet eden uluslararası mücadelenin öncü mevzilerini paylaşıyoruz.

İnsanlığın bu büyük mücadelesinde, Asya’nın devlet örgütleme, ticaret yollarında güvenliği sağlama, halka hizmet etme, zulme karşı kahramanca direnme, eşitlik ve kardeşlik geleneklerinden güç alıyoruz. Bu amaçlaortak çalışmalarımızı geliştirecek ve derinleştireceğiz.

Emperyalizmin küresel efendilerinin kavimler, dinler, mezhepler arasında fitne ve fesat çıkartma girişimlerine,Asya imparatorluklarının halkları birarada yaşatma kültürünü canlandırarak meydan okuyoruz.

Emperyalizmin bencilliği, özel çıkarcılığı yayan, dürüstlüğü hedef alan, aileyi dağıtan, ahlâkı çökerten, insanı insanlığa ve kendi cinsiyetine yabancılaştıran, çürüyen kültürüne karşı Asya’nın erdemleriyle mücadelede bizler de varız.

Batı emperyalizminin sömürü, zulüm ve tahakkümüne karşı Pasifik Okyanusu, Güney Çin Denizi, Umman Denizi, Akdeniz ve Karadeniz cephelerinde, devletlerimizin ve halklarımızın bütün insanlık için kahramanca savaştığının bilincindeyiz. Bilimsel emeklerimiz ve devlet teorisine sunduğumuz katkılar, onların zaferi içindir. Bu bağlamda emperyalizme ve Siyonizme karşı hepimiz Filistinliyiz ve hepimiz Asyalıyız. Biz Asyalılar olarak özellikle vurgulamalıyız ki; Siyonist hükümetin, Asya’nın tarihsel tecrübesinde hiçbir kökü yoktur ve bu hükümetin insanlığa karşı suçları Asya kültürüne yabancıdır.

Küresel efendilerin millî devletlerimizi yıkıma uğratma saldırılarına karşı devletlerimize ve halklarımıza güveniyoruz.

Bilimsel çalışmalarımızı; Asya’nın, bütün insanlığın ve dünya emekçilerinin millî devletlerin bağımsızlığını savunan, insancıl, halkçı, kamucu, devletçi ve yeryüzüne barış getirecek büyük davasına adıyoruz.

Dünyanın yedi iklimindeki insanlığı Asya’nın vefa, sadakat, özgürlük ve kardeşlik duygularıyla selamlıyoruz.

# asya # Doğu Perinçek