Kürt sorunu mu, Amerika sorunu mu?

Ragıp Ferda AYDINALP

Ragıp Ferda AYDINALP

Cephe

Bize göre Şeyh Sait isyanından bugüne ‘Kürt sorunu’ olarak nitelenen mesele ‘Amerika sorunu’dur; çünkü emperyalizm ve özellikle Amerika Ortadoğu ve Asya’da jeopolitik hedeflerine ulaşmak için yüzyıllardır aynı coğrafyada yaşayan, 1914-1922 yılları arasında emperyalizme geçit vermeyen kardeş millet olan Türk ve Kürtleri bölme stratejisini takip etmektedir; yapmış olduğu tanımla da kendi amaçlarını saklarken konuyu ‘Kürt sorunu’ olarak dünya gündeminde servis etmektedir…

24 Temmuz 2015’ten itibaren sorunu Amerika sorunu olarak tanımlayan AKP iktidarı, kimi zaman yalpalasa da, PKK ve siyasi uzantısı HDP ile karşı cephede mücadele etmektedir. Muhalefet partisi CHP’nin durumu ise oldukça vahim. Siyasi rant elde edeceğini zanneden CHP, konunun Kemalizm açısından gerçeğini görmemekte, ara ara genel başkanlar kanalıyla Apo’nun heykelini dikmek isteyen Selahattin Demirtaş’a selam etmektedir.

Biz konuya Milli Kurtuluş tarihimiz ve Kemalizm açısından yaklaşacağız. Mustafa Kemal Kürt milletini Türklerin her zaman kardeşi ve yoldaşı olduğunu beyan etmiş, bu yolda politikalar üretirken emperyalizmle mücadele ortak bir ruh oluşmasını sağlamıştır. Samsun’a çıkmadan önce Kurtuluş Savaşı denklemini çok doğru bir şekilde kuran Mustafa Kemal doğuda bir dayanak oluşturarak vatanı kurtarmayı hedeflemişti. Buna göre de ‘Türk ve Kürtleri tekmil milleti birleştirmek’ hayati derecede önemli bir eylemdi. Haliç Konferansı, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Heyeti Temsiliye Tutanakları, Misakı-Milli kararları, Halkçılık Programı ve 1921 Anayasası ve Lozan’da bu hakikatten asla taviz verilmemiştir; Türk-Kürt birliği esastır, daimidir… Mustafa Kemal, Kurtuluş savaşı günlerinde Kürt Aşiret reislerine konuyu yazdığı özel mektuplarda ortaya koymuş, emperyalizmle mücadelede ortak ruhun gereğine dikkat çekmiştir. Bölgedeki Türk ve Kürt çoğunluğa rağmen İngilizlerin bölgede bir Ermeni devleti kurma arzusu Mustafa Kemal ve Kürt beylerinin ortak hareketiyle engellenmiştir.

Bugün gerek iktidar gerek muhalefet konuyu tarihsel gerçeği dışında değerlendirme hatası içerisindedir. CHP’nin siyasi söylemlerde öğündüğü Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin kayıtlarında vatan ‘Türklerin ve Kürtlerin oturduğu arazi’ diye tanımlanırken, Kurtuluş savaşının ortak iradesinde Türklerin ve Kürtlerin adı beraber anılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’ni birlikte kuran Türkler ve Kürtler etnik yapıları farklı da olsa Türk çatısı altında beraber yaşamaktadır. İsmet Paşa’nın Lozan görüşme ve kayıtlarında TBMM’nin Türklerin ve Kürtlerin hükümeti vurgusu ise çok dikkat çekici. Amerika ve yerli işbirlikçileri bu gerçekleri bilinçli bir şekilde görmezden geliyor. Kemalist devrim Kürdü ve Türkü aynı coğrafyada aynı amaç için birleştirirken emperyalizmin karşı devrimiyle Türk, Kürt bölünmeye çalışılıyor. Feodal ilişkiler, PKK’nın siyasi kanadı bu bölme eyleminde ortak hareket halindedir. Bu gerçeklerden hareketle bir daha vurgulamamız gerekiyor ki; ‘Kürt Sorunu’ yoktur, emperyalist sorun, ‘Amerika Sorun’u vardır.

Bu tespitlerden hareketle Amerika sorununun çözümü yolunda önerilerimize geçelim.

İlk olarak ülkede ‘Birlik Stratejisi’ oluşturulmalıdır. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı’nda iki kardeş millet Türkler ve Kürtler emperyalizmi durdurup vatanı kurtarmıştır, bugün de aynısı yapılmalıdır. Mustafa Kemal’in dediği gibi Türk/Kürt beraberdir, ayrılamaz Aynı coğrafyayı, aynı kaderi yaşayan bu iki millet inançta da birdir. Birlik Stratejisi’nde ayrışmaya asla izin yoktur. Bölünmeyi isteyen karşı devrimin öznesi emperyalizmin yerli işbirlikçileri için de hukuki süreç başlatılmalıdır; DEM kapatılmalı, HDP kimliğiyle seçilmiş olan milletvekillerinin de dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır. Suriye’nin kuzeyinde TSK ile baş edemeyen Amerika’nın kara gücü PKK ve uzantıları Amerika’ya sırtlarını dayamış, ondan yardım almaktadırlar. Bu nedenle sözde müttefikimiz Amerika’nın bu haince PKK desteği için NATO’ya NOTA verilmelidir. Sahada Türk İHA’larını açıktan açığa vuran Amerika’ya siyasi ve hukuki açıdan tepki hükümet düzeyinde acilen konulmalıdır. Mevcut iktidar güney komşumuz Suriye ile hala küsülüdür. Suriye ile barışılmadan, ortak hareket edilmeden Suriye’nin kuzeyi terör örgütleri ve CONİ’lerden temizlenemez. Bu yolda İran, Irak ve Rusya ile de işbirliğine gidilmelidir. Daha niçin bekliyoruz? İncirlik Amerika ve PKK’ya hizmet ediyor. Bir an önce TSK İncirlik ve Kürecik’e el koymalıdır. Bu hamlelere geçmek için de vakit kaybedilmeden de Milli Hükümet kurulmalıdır. Anayasa açısından da uygun olan bu yeni hükümet emperyalizme geçit vermeyecek, hızlı ve çözüm odaklı hareket edecektir. NATO dayatmaları, AB beklentileriyle tam bağımsızlık asla sağlanamaz. Şu an İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmek üzere. Bu muhtemel onay Mehmetçik’e kurşun sıkmaktır. İsveç’in NATO üyeliğine izin vermemek, tam bağımsızlık yolunda milli bir görevdir. Ve Üretim Ekonomisi… Tam bağımsız olmak için iktisadi bağımsızlık olmaz ise olmazdır. Bunun yolu da liberal ekonomiden değil; üretim ekonomisinden geçer. AB’nin yolu Diyarbakır’dan geçmez ama pamuk cenneti Diyarbakır’ın huzuru ve refahı Diyarbakır’da tekstil sanayinin kurulmasından geçer. Civar iller için de aynı bakış açısı geçerlidir. Kürt kökenli yurttaşlarımızın yaşadığı bölgeler üretim merkezlerine dönüşmek zorundadır. Ancak bu yolla ‘Amerika Sorunu’ nihayet bulur.

Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi ‘Kürt Sorunu’ yoktur, ‘Amerika Sorunu’ vardır.

Ozan Seyyahi’nin Anadolu türkülerinin bazılarından esinlenip Türk-Kürt kardeşliği/birliği yolunda ünlediği dörtlüklerle bitirelim…

TÜRK/KARDEŞ BİR CAN

Arbedaş Direkhana,
Türk-Kürt birdir can cana,
Gardaşlık daim olsun,
Evimiz umuthana…

Urfalıyam ezelden,
Kürt-Türk hısım ezelden,
Hep beraber bir olak,
Kalkınalım tezelden…

Mardin kapı şen olur,
Türk-Kürt canlar bir olur,
Bozar onlar tuzağı,
Zalimler heder olur…

Ağrı dağından uçtum,
Çayır çimene düştüm,
Neçe hoşe vaktim var,
Kürt gardaşımı gördüm/Türk gardaşımı gördüm…

Bir olun can bir olun,
Düşmanlara dik olun,
Ayrı ayrı vurmayın,
Bir vurun da güç olun…

Dersim dört dağ içinde,
Türk/Kürt can var içinde,
Hak Dersim’i saklasın,
Canlarım bir biçimde…

Seyyahiyim ben Türküm,
Seyyahiyim ben Kürdüm,
Uğraşma sen ABD,
Bu filmi ben çok gördüm…

# şeyh sait # kürt sorunu # abd