Hangi ülkenin ne kadar borcu var?

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda ülkelerin 2021 yılı borç oranları açıklandı. Japonya, ABD ve Kanada gibi ülkeler listenin ilk sırasında yer alırken, Türkiye son sıralarda konumlandı.

Ülkelerin 2021 yılı borç oranları belli oldu.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Japonya, ABD ve Kanada gibi ülkeler borçlular listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye ise düşük oran ile listenin sonlarında konumlandı.

Borç/Gayri Safi Yurt İçi Hasıla oranı, bir ülkenin kamu borcunu ekonomik çıktısıyla karşılaştıran ölçüm şekli olarak biliniyor. Açıklanan oran bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkenin borcunu ödeyememe riski de o kadar artıyor.

2020 yılında salgının başlamasından itibaren küresel ekonomide de olumsuz etkiler yaşandı. İşsizlik, sağlık maliyetleri, gıda tedarik krizi, turizmden elde edilen gelirlerin düşmesi gibi sebepler ülkelerin finansal destek arayışına girmesine neden oldu, kredi borçları artış gösterdi.

Ülkelerin geçen yıla ait devlet borcu ile Gayri Safi Yurt İçi Hasılası arasındaki oranlara göre Japonya, yüzde 256,9 ile borçlular listesinin ilk sırasında yer aldı. Japonya'yı yüzde 209,9 ile Sudan, yüzde 206,7 ile Yunanistan takip etti.

Listede batılı ülkelerin borçluluk oranı dikkat çekiyor.

ABD'de oran yüzde 133,3 olurken, Kanada'da yüzde 109,9, Fransa'da yüzde 115,8 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 108,5 oldu.

Türkiye ise yüzde 37,8'lik oran ile listenin son sıralarında yer aldı.

# sağlık # abd # türkiye # yunanistan # kredi # ekonomi # fransa # japonya # Kanada # dünya # Devlet # turizm # batı # 2021 # işsizlik # Yurt # borç # birleşik krallık