Daprhane'ye 50 İşçi Alınacak! İşte Aranan Şartlar

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alacak. Alınacak işçiler hemşire, matbaa işçisi, baskıcı (plastik) işçisi, hadde işçisi, metal dökümcü, metal pres makinesi operatörü, makine bakım onarım teknisyeni, temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilecek.

Daprhane'ye 50 İşçi Alınacak! İşte Aranan Şartlar

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 kamu personeli istihdam edecek. İşe alınacak adaylarda aranan şartlar yayınlandı. İşte o şartlar...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Adaylarda Aradığı Şartlar

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün işe başvuracak adaylarda aradığı ve işe başvuru şartları şu şekilde:

 • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10 meslek için 50 kamu işçisi alımı yapılacaktır.
 • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.
 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 • Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir. 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

İş Kollarına Göre Aranan Şartlar

Alınacak işçiler hemşire, matbaa işçisi, baskıcı (plastik) işçisi, hadde işçisi, metal dökümcü, metal pres makinesi operatörü, makine bakım onarım teknisyeni, temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilecek. Bu iş kollarına göre aranan şartlar şu şekilde:

HEMŞİRE:

 • Açık pozisyon sayısı: 2
 • İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıfsız İşçi
 • Çalışma Yeri: İstanbul
 • Öğrenim Durumu: Ön lisans mezunu olmak (Hemşirelik, Sağlık Teknikerliği, Sağlık Teknikeri, Sağlık Memurluğu bölümlerinden birinden mezun olmak).
 • Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • Aranan Özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

MATBAA İŞÇİSİ:

 • Açık pozisyon sayısı: 6
 • İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi
 • Çalışma Yeri: İstanbul
 • Öğrenim Durumu: En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.
 • Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.
 • Aranan Özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

BASKICI (PLASTİK) İŞÇİSİ:

 • Açık pozisyon sayısı: 7
 • İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi
 • Çalışma Yeri: İstanbul
 • Öğrenim Durumu: En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.
 • Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • Deneyim: T.C kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya akıllı kart teknolojileri konusunda sertifika sahibi olmak.
 • Aranan Özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

HADDE İŞÇİSİ:

 • Açık pozisyon sayısı: 2
 • İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi
 • Çalışma Yeri: İstanbul
 • Öğrenim Durumu: Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri, Metal Teknolojisi ve Metalürji bölümlerinden birinden mezun olmak.)
 • Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.
 • Aranan Özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan

DÖKÜMCÜ (METAL):

 • Açık pozisyon sayısı: 1
 • İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi
 • Çalışma Yeri: İstanbul
 • Öğrenim Durumu: Lise ve dengi okul mezunu olmak.
 • Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • Deneyim: 1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya Döküm Bölümü mezunu olmak.
 • Aranan Özellikler: Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

METAL PRES MAKİNESİ OPERATÖRÜ:

 • Açık pozisyon sayısı: 1
 • İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi
 • Çalışma Yeri: İstanbul
 • Öğrenim Durumu: Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri veya Metal Teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak.)
 • Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • Deneyim: 1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.
 • Aranan Özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

MAKİNE BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ/MAKİNE BAKIM ONARIMCISI:

 • Açık pozisyon sayısı: 3
 • İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi
 • Çalışma Yeri: İstanbul
 • Öğrenim Durumu: Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Makine, Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onarımı bölümlerinden birinden mezun olmak.)
 • Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • Deneyim: 1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.
 • Aranan Özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ:

 • Açık pozisyon sayısı: 16
 • İş Alanı/Kadro: Darphane/Sürekli İşçi
 • Çalışma Yeri: İstanbul
 • Öğrenim Durumu: Lise ve dengi okul mezunu olmak.
 • Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • Aranan Özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
 • İkamet Şartı: İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

AŞÇI:

 • Açık pozisyon sayısı: 2
 • İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıfsız İşçi
 • Çalışma Yeri: İstanbul
 • Öğrenim Durumu: En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
 • Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • Deneyim: 5 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya Ustalık ve Kalfalık Belgelerinden birine sahip olmak.
 • Aranan Özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
 • İkamet Şartı: İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ/GÜVENLİK GÖREVLİSİ SİLAHLI:

 • Açık pozisyon sayısı: 10
 • İş Alanı/Kadro: Darphane/Sürekli İşçi
 • Çalışma Yeri: İstanbul
 • Öğrenim Durumu: En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
 • Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimi olmak (koruma ve güvenlik görevlisi/özel güvenlik görevlisi) ve bunu SGK kayıtları ile belgelemek.
 • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). 
 • İkamet Şartı: İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.
 • Aranan Özellikler: Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan). Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek. Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.

İLANIN AYRINTILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

# Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü # işçi alımı # başvuru şartları