Antik Çağlarda Akıl Almaz Yasaklar!

Antik çağlarda gelişmiş toplumlar sanılan medeniyetlerde hükümdarlar ve hükümdara yakın olanlar lüks yaşam içinde yaşarken halk sefalet içinde yaşamaya ve akıl almaz yasaklar ile boğuşmaya mahkumdu. Bu medeniyetlerden Anadolu'da hükümdar kurmuş Roma'nın akıl almaz yasaklarını derledik...

Süleyman Daban Süleyman Daban
Antik Çağlarda Akıl Almaz Yasaklar!
Antik Çağlarda Akıl Almaz Yasaklar!

Eski toplumları incelerken, bazı kültür şokları yaşamak nadir değildir. Bir toplumu yıllarca araştırdıktan sonra bile, sizi yolunuzdan alıkoyacak bir şeyle karşılaşacaksınız. Çok az eski toplum, modern dünya üzerinde antik Romalılar kadar büyük bir etkiye sahip olmuştur ve kültürlerinin, dinlerinin ve kanunlarının kanıtları bugün toplumda hala hissedilmektedir. Ancak bu, Romalıların yaptığı her şeyin mantıklı olduğu anlamına gelmez. Antik çağlarda akıl almaz yasakları derledik ve sizinle paylaşmak istedik...

1. Mor Renkli Elbiseler Giymek Yasaktı

mor giymek yasak

Pek çok insanın fark etmediği şey, Romalıların ne kadar takıntılı olduğu. Örneğin, özgür Romalıların çoğunun mor giymesinin yasak olduğu gerçeğini ele alalım. Roma toplumunda mor renk şan, güç ve kraliyetle ilişkilendirilirdi. Bu nedenle mor bir elbise giymek yalnızca İmparator ve diğer çok yüksek rütbeli Romalılar için ayrılmıştı. Köylüleri ayırt etmek için sadece Romalı seçkinler mor rengi kıyafetlerinde kullanabilirdi.

2. Fahişeler Saçlarını Sarıya Boyatmak Zorundaydı

FAHİŞELER SAÇLARINI SARIYA BOYATMAK ZORUNDAYDI

Bu kuralın bir kez daha Roma'nın sınıf ve sosyal konum saplantısıyla çok ilgisi var. Yerli Romalı kadınların büyük çoğunluğu koyu renk saçlıydı. Sarı saç, Galyalılar ve Barbarlar ile ilişkilendirildi.

Antik Roma toplumunda fahişelik %100 yasaldı ve hizmetlerini kullanan erkekler için herhangi bir sosyal yansıma yoktu. Bununla birlikte, fahişelerin kendileri, özellikle alt sınıftan olanlar, küçümsenme eğilimindeydiler.

İyi ve dürüst hiçbir Romalı kadının bir fahişeyle karıştırılmamasını sağlamak için, fahişelerin (birçoğu köleydi ve bu nedenle zaten başka seçenekleri yoktu) saçlarını sarıya boyamak zorunda olduklarını belirten bir yasa getirildi. Bu şekilde, kraliyet Romalı hanımefendilerden çok barbar Galyalılar gibi görünecekleri düşünülüyordu.

Bu yasa bir süre işe yaradı. Ne yazık ki kanun koyucular için, asil Romalı kadınlar kısa sürede seksi sarışın görünümü kıskanmaya başladılar. Ya saçlarını kendileri boyamaya başladılar ya da zavallı fahişelerden sarı peruk yapılabilmesi için saçlarını kazımalarını talep etmeye başladılar.

3. Babalar Çocuklarını Köle Olarak Satabilirdi

3-BABALAR ÇOCUKLARINI KÖLE OLARAK SATABİLİRDİ

Romalıların köleliği yoğun bir şekilde kullandıkları bir sır değil. Onlarınki, yenilmiş düşmanlarının sırtında inşa edilmiş bir imparatorluktu. Roma'daki kölelerin hiçbir hakkı yoktu ve sefil hayatlar yaşıyorlardı. Çoğunlukla, Roma vatandaşları, kanunları çiğnemedikçe köleliğin tehlikelerinden muaftı.

Yine de oldukça tuhaf bir istisna vardı. Romalı babalar oğullarını köle olarak satabilir (veya daha çok kiraya verebilirdi), ancak bu yalnızca geçiciydi. Baba ve müstakbel alıcı, oğlunun köleliğinin fiyatı ve süresi konusunda bir anlaşmaya varacaktı. Süre dolduğunda, alıcının, oğlunu teslim aldığı durumda aşağı yukarı aynı durumda geri getirmesi bekleniyordu.

Roma toplumundaki pek çok şey gibi, baba da bunu ancak ölçülü olarak yapabilirdi. Aynı oğlunu iki kez satabilirdi ve her şey yolundaydı. Bununla birlikte, oğlunu üçüncü kez satarsa, uygun olmayan bir baba olarak kabul edildi. Babası tarafından üç kez satılan herhangi bir oğul, açgözlü ebeveynlerinden yasal olarak azat edildi.

Ancak her çocuğa “3 satış kuralı” uygulandı. Bu, eğer bir baba çocuklarından para kazanmaya devam etmek istiyorsa tek yapması gereken, daha fazla çocuk kazanmaya devam etmek olduğu anlamına geliyordu.

4. Babaların Ailelerini Öldürmeleri Yasal Olarak Serbestti

BAŞLANGIÇTA BABALARIN AİLELERİNİ ÖLDÜRMELERİNE YASAL OLARAK İZİN VERİLDİ

Antik Roma her zaman ataerkil bir toplumdu, ancak ilk günlerde Romalılar bunu gerçekten aşırıya götürdüler. Erken Roma'da, bir adamın ailesinin üyeleri esasen onun mülküydü. Onlarla istediğini yapabilirdi, bu da oğullarını neden köle olarak satabileceğini açıklıyor.

Çocuklarını nasıl cezalandıracağını seçmek babaya kalmıştı. Çocuklarının ölmeyi hak ettiğini düşünürse, yasal bir yaptırım olmaksızın çocuklarını öldürebilirdi. Evden ayrılması bile çocuklarının güvende olduğu anlamına gelmiyordu. Evlenip yuvadan ayrıldıktan sonra bile bir kız çocuğu babası tarafından öldürülebilir. Oğullar da asla güvende değildi. Ancak üç kez satıldıktan sonra veya babaları öldükten sonra gerçekten bağımsız hale geldiler.

Sonunda, bu kurallar gevşetildi. MÖ 1. yüzyılda, bir erkeğin ailesini öldürme hakkı büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştı. Ancak, bir oğul bir suçtan hüküm giymişse (dolayısıyla soyadını lekeliyorsa), bir babanın onu öldürmesine yine de izin veriliyordu.

5. Antik Roma'da Nihai Cezalar

5- ANTİK ROMA'DA NİHAİ CEZALAR

Baban tarafından öldürülmek en kötü yol değildi. Romalıların suçluları ve mahkumları öldürmek için pek çok yaratıcı yolu vardı. Başları kesilebilir, yüksekten atılabilir veya gladyatör oyunlarına ve gösterilerine katılmaya zorlanabilir.

En kötü infaz şekli, nihai suç olan baba katlini işleyenler için saklandı. Babasını katletmekten suçlu bulunan herkesin, artık ışıkta olmaya layık görülmediği için önce gözleri bağlandı. Daha sonra şehir dışına ve doğrudan en yakın büyük su kütlesine götürüldüler.

Oraya vardıklarında, hayatlarının bir inç yakınına kadar sopalarla dövüldüler. Daha sonra bağlandılar ve bir yılan, köpek, maymun ve horozla birlikte büyük (ama çok büyük olmayan) bir deri çuvala atıldılar. Daha sonra tüm grup, ya boğuldukları ya da dayak atan hayvanlar tarafından öldürüldükleri suya atıldı.

6. Antik Roma'da Zina Kuralları

6- ANTİK ROMA'NIN ZİNA KURALLARI

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Romalıların kimin aldattığına, karısına veya kocasına bağlı olarak çelişkili kuralları vardı. Ayrıca, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kocalar istediklerini yapmakta oldukça özgürdü. Kocaların metresi olabilir, fahişelerle yatabilirdi ve kimse gözünü kırpmazdı. Bu, yalnızca kocanın aşırı hoşgörülü olduğu düşünüldüğünde bir sorun haline geldi.

Karısı için çok farklı bir hikayeydi. Bir koca, karısını başka bir adamla tutku içinde bulduğunda, iki aşığı odaya kilitlemek zorunda kaldı. Saat daha sonra işlemeye başladı ve tanık olarak hareket edebilmek için toplayabildiği kadar çok insanı toplamak için 20 saati vardı.

Tanıklarını aldıktan sonra, kanıtlarını toplamak için üç günü daha vardı. İlişkinin ne kadar süredir devam ettiğini, nerede meydana geldiğini ve aşığın kim olduğunu ve toplayabildiği diğer ilgili ayrıntıları bilmesi gerekiyordu.

Gerçekleri düzene koyduğunda, koca karısını boşamak zorunda kaldı. Romalılar affetme konusunda fazla istekli değillerdi ve koca karısını boşamayı başaramazsa, eşini pezevenk etmekle suçlanmakla karşı karşıya kaldı.

Eğer koca gerçekten intikam istiyorsa, karısının sevgilisini köle ya da fahişe olduğu sürece öldürebilirdi (ikisi de Roma toplumunda herhangi bir hakka sahip değildi). Aşık vatandaşsa işler daha da karışıyordu.

Koca daha sonra kayınpederine gidip onu dahil etmek zorunda kaldı. Roma'da babalar kızlarının sevgililerini öldürme hakkına sahipti. Baba dilerse, sosyal konumu ne olursa olsun âşık ölmüştü. Ayrıca babanın kızını öldürmeye karar vermesi ve kocayı boşanma zahmetinden kurtarması ihtimali de vardı.

7. Antik Roma'nın Hristiyanlık Hakkında Düşünceleri

Antik Roma'nın Hristiyanlık Hakkında Düşünceleri

Romalılar tarafından işgal edilmek kesinlikle harika olmasa da, fatihler söz konusu olduğunda o kadar da kötü değillerdi. Örneğin, yerli halkın inanç sistemlerini hemen hemen kendi haline bırakma eğilimindeydiler. En fazla Romalıların diğer insanların dinlerini kendi dinlerine asimile etme alışkanlığı vardı. Roma ve Yunan panteonlarının bu kadar benzer olmasının nedeni budur.

Öyleyse, Romalıların Yahudiler ve ilk Hıristiyanlarla neden bu kadar uzun süredir böyle bir sorunu vardı? Sebebin bir kısmı, Yahudi ve Hristiyan uygulamalarının Romalıları iğrendirmesidir.

Romalılar, Yahudi sünnetini acımasız bir kadın sünneti biçimi olarak görerek gerçekten onaylamadılar. Romalılar tanrıları adına oldukça korkunç şeyler yaptılar ama görünüşe göre penisin ucundaki o küçük deri parçası onlar için bile çok ileri bir adımdı.

Öte yandan Hıristiyanlar ilk önce yamyam kan tarikatçıları olarak görüldü. Romalılar metaforu anlamadılar ve kutsal cemaatin “Mesih'in Eti” ve “Mesih'in Kanı” kısımlarını biraz fazla ciddiye aldılar.

8. Gladyatör Parçalarının Tıbbi Kullanımı

8- TIBBİ KULLANIMDA GLADYATÖR PARÇALARI

İronik bir şekilde, bu Romalı titizliği gladyatör vücut bölümlerine kadar uzanmadı. Romalı doktorlar, gladyatör vücut parçalarını tüketmenin çeşitli rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olabileceğine inanıyorlardı. Görünüşe göre kanları ve karaciğerleri epilepsi tedavisinde özellikle iyiydi. MS 400'den sonra gladyatör oyunları yasaklanınca, Romalılar bunun yerine idam edilen suçluların kanını kullanmaya başladılar.

Bu yeterince iğrenç değilse, gladyatör parçaları tüketme takıntısı Roma güzellik bakımlarına ve hatta yatak odasına kadar uzanıyordu. Gladyatörlerin ölü deri hücreleri (banyolarından kazınmış) yüz kremlerinde ve afrodizyak olarak kullanılıyordu.

9. İdrar Vergisi

İDRAR DEĞERLİYDİ

Romalılar umumi tuvaletleri yoğun bir şekilde kullandılar. Sadece çalışmak için yerler değil, aynı zamanda önemli sosyal merkezlerdi. Tabii ki, bu yoğun umumi tuvaletler çok fazla atık üretti, bu yüzden Romalılar ondan kurtulmak için oldukça yaratıcı olmak zorunda kaldılar.

Romalılar büyük mühendislerdi. Roma'da, vatandaşların kanalizasyonunun çoğu Cloaca Maxima'da (dünyanın en eski kanalizasyon sistemlerinden biri) akıyordu. Buradan idrar toplanır ve amonyak içeriği sayesinde çamaşır ve deri tabaklamada kullanılan bir kimyasal olarak satılırdı. Roma'nın dışında kalanlar (Romalı kuru temizlemeciler) tuvaletleri ziyaret eder ve idrarı kendileri toplardı.

İdrar o kadar büyük bir ticaret haline geldi ki, İmparator Vespasianus (MS 69-79) bundan vergi almaya başladı. Oğlu Titus , babasının madeni parayı iğrenç bir şekilde yapmasından şikayet ettiğinde, Vespasian oğluna bir altın parayı koklamasını söyledi. Daha sonra ona kokup kokmadığını sordu ve oğlu olumsuz cevap verince İmparator, "Yine de İdrardan geliyor" diye cevap verdi.

10. Antik Roma'da Tuvaletler

10- ANTİK ROMA TUVALETLER

Çoğunlukla, Romalılar temiz insanlar olarak hatırlandı ve bu büyük ölçüde doğruydu. Ancak bu, bugün Roma umumi tuvaletlerinin geçeceği anlamına gelmez.

Roma, 140'tan fazla umumi tuvalete ev sahipliği yapıyordu . Bunlar özel alanlar değil, insanların işlerini yaparken sosyalleştikleri yerlerdi. Daha önce bahsedildiği gibi, bu umumi tuvaletlerin çoğu, daha sonraki toplumların rekabet edebilmesi için yüzyıllar alacak olan etkileyici kanalizasyon sistemleriyle birbirine bağlanmıştı.

İyi haber burada bitiyor. Arkeologlar, bu umumi tuvaletlerin gerçekleşmeyi bekleyen biyolojik tehlikeler olduğunu gösteren pek çok kanıt buldular. Kanıtlar, bu tuvaletlerin hemen hemen hiç temizlenmediğini gösteriyor. Arkeolojik kanıtlar, yuvarlak kurtlar, pireler, bitler ve tabii ki hamamböcekleri gibi parazitlerle süründüklerini gösteriyor.

Bu yeterince kötü değilse, bu tuvaletler tuvalet kağıtlarını birkaç bin yıl öncesine tarihlendiriyordu. Her umumi tuvalet, tersorium olarak bilinen bir çubuk üzerinde yalnızca tek bir sünger barındırıyordu. Bu, dışkılamadan sonra "silmek" için kullanıldı. Bu da asla temizlenmedi.

Bütün bunlar yeterince kötü değilmiş gibi, kanalizasyon sisteminde fare ve yılan gibi hayvanlar yaşıyordu. Kimsenin ısırılmak istemediği bir yerde tuvalette çok uzun süre kalan insanların ısırıldığına dair kayıtlar var. Tuvaletler ayrıca büyük miktarlarda metan üretti. Bunun, nihayet tutuşana ve şaşırtıcı derecede patlayıcı hale gelene kadar tuvaletlerin altında birikme gibi kötü bir alışkanlığı vardı.

İşler o kadar kötüydü ki iblisleri kovmak için tasarlanmış büyülerin umumi tuvaletlerin duvarlarına kazınmış olduğu bulundu. İnsanlar tuvalete ihtiyaç duyduklarında Roma şans tanrıçası Fortuna'nın heykellerini yanlarında getirecek kadar ileri gittiler.

tarih antik çağ antik roma yasak kural