Çin Mitolojisinde Qilin Hangi Hayvanı Temsil Ediyor? Qilin'i Görmek İnsanlar İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Çin mitolojisi farklı yaratıklarla dolu zengin bir mitolojidir, özellikle Çin mitolojisinde ejderhaları biliriz ama Çin mitolojisindeki Qilin Çinliler için çok önemlidir. Çin mitolojisindeki Qilin hangi hayvanı temsil ediyor, Çinliler için Qilin'i görmek neden bu kadar önemli?

Çin Mitolojisinde Qilin Hangi Hayvanı Temsil Ediyor? Qilin'i Görmek İnsanlar İçin Neden Bu Kadar Önemli?
Çin Mitolojisinde Qilin Hangi Hayvanı Temsil Ediyor? Qilin'i Görmek İnsanlar İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Çin mitolojisi fantastik doğaüstü ve efsanevi yaratıklarla doludur. Batı dünyası muhtemelen en çok ejderha ve anka kuşuna aşina olsa da, aynı derecede ilginç, ancak daha az bilinen mitolojik varlıklar da vardır. Bunlardan biri Qilin'dir.

Çin Mitolojisinin Nazik Yaratığı Qilin

Çin ejderhası gibi Qilin de farklı hayvanlardan oluşur. Ancak yüzyıllar geçtikçe Qilin'in tasviri değişti. Genel olarak Qilin'in at benzeri bir vücuda sahip olduğu söylenir. Dolayısıyla Qilin bir geyiğin, bir öküzün veya bir atın gövdesine sahip olabilir. Qilin'in gövdesi de balık pullarıyla kaplıdır ve genellikle ateşle çevrelenir. Kafası ise Çin ejderhasına oldukça benzemekle birlikte, bu özelliğinin bile zaman içinde farklılıkları bulunmaktadır. Örneğin bazı Qilin'ler tek boynuzla tasvir edilmiştir. Bu nedenle Qilin, Avrupa tek boynuzlu atıyla karşılaştırıldı ve "Çin Tekboynuzu" olarak adlandırıldı, diğerleri ise boynuzlarla gösteriliyor. Bununla birlikte Qilin ve Çin Tekboynuzunun tamamen iki ayrı mitolojik yaratık olduğu ileri sürülmüştür.

qilin

Qilin'i görmek korkutucu olsa da efsaneler onu nazik ve barışçıl bir yaratık olarak tanımlıyor. Örneğin yaratığın Budist tasvirlerinde Qilin bulutların üzerinde yürüyormuş gibi gösteriliyor, çünkü üzerinde yürüyerek tek bir çimen parçasına bile zarar vermeyi reddediyor. Ancak bazı hikayelerde Qilin insanları yakıp kül etme yeteneğine sahiptir ve çeşitli doğaüstü güçlere sahiptir. Ancak bu yetenekler ancak masum insanları kötülük yapanların kötülüğünden korumak gerektiğinde ortaya çıkar.

Çin Mitolojisindeki Qilin'i Görmek Ne Anlama Geliyor?

Qilin'in yardımsever bir yaratık olduğuna inanıldığından, görünüşü hayırlı bir işaret olarak kabul edilir. Ayrıca Qilin'in yalnızca iyi bir hükümdarın hükümdarlığı sırasında veya bir bilgenin doğumundan veya ölümünden kısa bir süre önce ortaya çıkacağına inanılıyor. Yaygın inanışa göre, Çin'in en büyük bilgelerinden biri olan Konfüçyüs'ün doğuşu, hamile annesine bir Qilin göründüğünde duyuruldu. Bu Qilin, çocuğun rahimdeki gelecekteki büyüklüğünü önceden bildiren yazılı bir yeşim tableti öksürdü. Dahası, bir Qilin'in bir arabacı tarafından yaralanması, Konfüçyüs'ün ölümünün habercisi olarak kabul edildi.

qilin

Qilin büyüklükle ilişkilendirildiğinden, Çin imparatorlarının itibarını artırmak için kendi hükümdarlıkları sırasında birinin ortaya çıkmasını istemeleri pek de şaşırtıcı olmazdı. 15.yüzyılda bir Ming imparatorunun şansı vardı. 1414 yılında Zheng He'nin filosu Doğu Afrika yolculuğunun ardından Çin'e döndü. Geri getirilen hediyeler arasında bir çift zürafa da vardı. Bunlar, filo günümüz Somali'sine indiğinde tüccarlardan satın alındı. Zürafalar ve Qilin arasındaki bazı benzerlikler nedeniyle İmparator Yongle, bu hayvanların büyülü olduğunu ilan etti ve onları kendi büyüklüğünün meşrulaştırılması olarak gördü. Bu arada, Korece'deki ( Girin ) ve Japoncadaki ( Kirin ) Qilin kelimesi aslında zürafa için kullanılanlarla aynı. Bu, Çin'in zürafayı Qilin ile özdeşleştirmesinin uzun süreli etkisini gösteriyor.

Bu dilsel etkinin yanı sıra, Qilin'in Hakka (Çin lehçesi grubu) halkının kültürel mirası üzerinde de etkisi olmuştur. Qilin dansı, her ikisi de genellikle Ay Yeni Yılı sırasında gerçekleştirilen, daha yaygın olan aslan dansına benzer. Qilin dansının temel biçimi ve ritüeli aslanınkine benzese de adımların, jestlerin ve müziğin düzeni daha ünlü olanından oldukça farklıdır. Qilin dansı nispeten belirsiz olsa da günümüzde daha popüler hale geliyor gibi görünüyor. Böylece Qilin, daha fazla insan onu ve Çin mitolojisindeki yerini öğrendikçe muhtemelen daha iyi tanınacaktır.

# tarih # çin # Çin mitolojisi # Çin mitolojisinde ejderha # Çin mitolojisinde Qilin # Qilin