İslami Radyo ve Televizyon Birliği'nden İsrail'e Tepki

İsrail, Filistin merkezli Al-Mayadeen TV'nin çalışmalarını durdurmuştu. İslami Radyo ve Televizyon Birliği bu karar sonrası tepki gösterdi.

İslami Radyo ve Televizyon Birliği'nden İsrail'e Tepki
İslami Radyo ve Televizyon Birliği'nden İsrail'e Tepki

İslami Radyo ve Televizyon Birliği Filistin'deki Al-Mayadeen TV'nin İsrail tarafından çalışmalarının durdurulmasına tepki gösterdi. Birlik adına Genel Sekreter Ali Karimyan bir açıklama gerçekleştirdi. 

İslami Radyo ve Televizyon Birliği Genel Sekreteri Ali Karimyan'ın açıklaması şu şekilde:

Filistin halkı Siyonist varlık tarafından katliamlara ve gerçek imhaya maruz kalırken ve şimdiye kadar İsrail ölüm makinesinin caniliğini belgeleyen 50'den fazla medya çalışanının öldürülmesinden sonra, Güvenlik Kabinesi bugün Filistin'deki Al-Mayadeen TV'nin çalışmalarını durdurma, ekiplerini tutuklama ve ekipmanlarına el koyma kararı aldı.

Birincisi: İslami Radyo ve Televizyon Birliği, El-Mayadeen TV'de yaşananları, Siyonist varlığın katliamlarını ve Filistin halkına karşı soykırım savaşını tüm dünyaya aktaran herkese karşı uyguladığı organize devlet terörünün bir parçası olarak görüyor ve bu, işgalin bu sesten ve onun geniş ve etkili etkisinden korktuğunun bir göstergesidir.

İkincisi: Birlik, uluslararası basın kuruluşlarını, kanalları ve tüm medya kuruluşlarını bu suçlarla yüzleşme ve işgal liderlerinin Filistinli ve uluslararası gazetecilere ve medya çalışanlarına karşı hiçbir zaman durmayan canice saldırılarını ifşa etme sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyor.

Üçüncüsü: İsrail'in kararı, yayın dalgaları aracılığıyla Filistin'deki Siyonist ve Amerikan suçlarının ortaya çıkarılmasına ve ifşa edilmesine katkıda bulunan Al-Mayadeen TV'nin göğsünde bir onur nişanı ve aynı zamanda Filistin halkının yaşam hakkını savunmak için tüm onur alanlarına giden dünyanın tüm özgür insanlarının göğüsleri için bir onur nişanıdır.

Dördüncüsü: Birlik, Filistin'e, direnişine ve halkına destek çizgisine sadık kalacak olan Al-Mayadeen Medya Ağı ile dayanışmasını ifade eder ve İsrail'in kararı, Filistin'in ve direnişin sesi olma misyonunu sürdürme kararlılığını artıracaktır.

Beşincisi: Geçici tarafın kararı, yetkisini suç işlemekten ve her türlü baskı, terör ve susturmayı uygulamaktan alan, ırkçı ve yasadışı bir işgale dayanan kuralsız bir davranıştır ki bu, işgal altındaki Filistin'in güneyinde ve kuzeyinde çatışma cephelerinde art arda aldığı kayıplar ışığında, iflasın ve kendisinin ve sütunlarının içinde yaşadığı karışıklık durumunun bir başka kanıtıdır.

Altıncısı: Birlik, Gazze'yi kasıp kavuran, çocukları, kadınları ve yaşlıları öldüren, hastaneleri kuşatan ve bombalayan, çoğunu hizmet dışı bırakan ve bu Siyonist gaspçının Gazze'deki yüz binlerce mazlum insanın yiyecek, su, ilaç ve yakıtını engelleyen bu düşmanı teşhir etmeye devam etmeye çağırıyor. Bu gerçekler belgelenmelidir, çünkü bu varlığın suçlu küresel imajı, işgale ve onun kibirli sponsorlarına en çok zarar veren ve onları özgür dünya halklarının gözü önünde ifşa eden şeydir.

Saygılarımla

İslam Radyo ve Televizyon Birliği Genel Sekreter Ali Karimyan

# israil # filistin