Vergide adaletsizlik artıyor! Vergide adalet nasıl sağlanır?

Vergide adalet terazisi işlemiyor. 1980'den sonra uygulanan politikalar dar gelirli vatandaşın sırtındaki yükü artırdı. Servet vergisinin payı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürüldü zengin servetini katladı. Ekonomistler vergide adalet için servet vergisinin payının artırılması gerektiğini söyledi.

Gelir veya kazanç yerine dar gelirli vatandaştan alınan dolaylı vergiler adaletsizliği artıyor. Vergide adaletsizlik artarken 1980'den sonra uygulanan politikalar yeniden tartışma konusu oldu.

Ekonomistler vergide adaletin sağlanması için doğrudan yani servet vergisinin payının artırılması gerektiğini ifade ediyor.

Ekonomist Serhat Latifoğlu, kayıt altında olan vergi dağılımının düzeltilmesine dikkat çekti.

- Dolaylı vergilerin yüzde 70, doğrudan vergilerin payı yüzde 30'larda, bunu tam tersine çevirmemiz lazım. Bu 1980'den sonra başladı. Daha önce tersiydi. Gelirden alınan vergiler yüksekti, dolayı vergiler düşüktü ama daha sonra bu yapı neoliberal politikalarla birlikte tersine çevrildi ne yazık ki...
- Bunu tekrar tersine çevirmek ciddi bir siyasi irade gerektiriyor. Çünkü burada egemen olan bir takım ekonomik güçler var. TÜSİAD gibi... Çok büyük rant elde eden klikler var. Bunların kırılması gerekiyor.
- Mesele kayıt dışı değil. Kayıt dışı elbette vergilendirilmelidir, önemli olan kayıt altında olan vergi dağılımını düzeltmemiz lazım. Önce bunu yaparsanız zaten kayıt dışılık yok olur.

Serhat Latifoğlu, vergide adalet için gerekli olan yol haritasını anlattı. Latifoğlu, "Gelir vergisini düzenli bir şekilde aşamalı bir şekilde, 5-10 yıllık plan çerçevesinde hızlıca yükseltmemiz, dolaylı vergileri de düşürmemiz lazım." dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ekonomi vergi