Türkiye'nin katıldığı toplantıda Bartholomeos ekümenik sıfatını kullandı!

Rusya'sız Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos için "ekümenik" ünvanı kullanıldı. Zira, Bartholomeos'un böyle bir ünvanı bulunmuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olduğu zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Bartelemos'a "ekümenik" diye hitap etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İsviçre'deki Ukranya Barış Zirvesi'ne "ekümenik" sıfatıyla katıldı. İsviçre'de düzenlenen Barış Zirvesi'nin ortak bildirisi imzalandı. İmzacılar arasında Fener Rum Patriği Bartholomeos da yer aldı.

Bartelemos zirveye "Ekümenik patrik" sıfatıyla katıldı. Oysa, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı patrikanenin "ekümenik" sıfatı bulunmuyor. Bartelemos'un zirveye katılmasının Fatih Kaymakamlıiğı'nın izni ve bilgisi dahilinde mi olduğu bilinmezken zirvede Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulunuyordu.

Fidan'ın olduğu toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Bartelemos'a teşekkür etti. Zelenski de konuşmasında "Ekümenik Patrikhane" ifadesini kullandı. Fener Rum Patrikhanesi, Lozan'la birlikte azınlıkların dinî vecibelerini yerine getiren dinî bir Türk Kurumu haline getirildi. 1980'li yıllara kadar ekümeniklik söz konusu değilken; 1990'lı yıllardan itibaren ABD, AB ve Yunanistan'ın destekleri ile Patrikhane, ekümeniklik iddialarında bulunmaya başladı. Ancak bu iddia Türkiye tarafından kabul edilmedi.

Patrikhanenin "ekümenik" ünvanı alması demek Türkiye'nin Rusya ile NATO arasındaki savaşta Rusya'ya karşı taraf olması anlamı taşıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Bartholomeos ekümenik