İthal kömür sektörü yok ediyor! İthal kömür maden işletmelerinin yanında satılır oldu

Kömür ithalatı sektörü çıkmaza sokuyor, işletmeleri iflasa zorluyor. Yerli imkânlarla çıkarılan kömür kısa sürede satılmazsa değerini yitiriyor. Böylece emek ve kaynaklar heba oluyor. Destek bekleyen sektör gümrük vergisi talep ediyor.

İthalat politikası her alanda üretimi engelliyor. Kömürde de aynı durum yaşanıyor. İthal kömür yerli maden işletmelerinin çevresinde satılır hale geldi, onları tehdit ediyor.

Konu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in konuk olduğu Çıkış Yolu programında konuşuldu. Programa katılan Maden İş Sendikası Ege Bölgesi Şube Baş Temsilcilerinden Emin Kara Soma ilçe ekonomisinin kömüre bağlı olduğunu ifade ederek çözüm önerdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sorunun 1980 yılından beri uygulanan ve iflas etmiş olan programın bir sonucu olduğunu ifade etti.

Perinçek ithalat politikalarıyla Türkiye’nin 500 milyar dolar borca batırıldığının altını çizerek doğru programa dikkat çekti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ithal kömür